Hur går det till?

– Det blir som en slags e-post light. I stället för att skicka ut ett mejl blir det några korta rader då och då under dagen. Det kan till exempel handa om att jag varit på kundmöte, att vi har haft ledningsgruppsmöte, vad jag jobbar med just nu eller om att en konsult har fått ett nytt uppdrag. Sedan följer jag också några av konsulternas twitterflöden och det gör att jag hänger med i vad de diskuterar med varandra och om de har problem som är svåra att lösa. Man står lite vid sidan om men kan ändå lyssna av vad folk pratar om, i mingeldiskussionerna.

Vad ger det?

– Jag hoppas att det ger konsulterna lite känsla av delaktighet. Det blir också en typ av presentation av vad jag gör för dem. Det är särskilt viktigt i en lågkonjunktur att de får veta att jag jobbar för att det ska flyta in uppdrag. Konsulter som sitter ute hos kunderna vill alltid veta mer om vad som händer på deras företag.

Vad är bra att twittra om?

– Sådant som är lite mer informellt. Inte bara jobb utan även personliga betraktelser i ögonblicket.

Vad passar mindre bra?

– Jag är alltid försiktig med att nämna namn på konsulter och företag. I och med att det är ett öppet forum som alla kan läsa undviker jag också att skriva negativa kommentarer. ”Det var inget bra möte med kunden i dag” eller ”trots att vi diskuterat den här frågan så länge lyckades vi inte fatta beslut” är inte bra att lägga ut. Formen av kommunikation blir för kortfattad och sedan kan ju både kunder och konkurrenter läsa det.

Vad är ditt tips till den som vill twittra i jobbet?

– Gör inte för stor sak av det. Det behövs inte mer än ett inlägg på förmiddagen och ett på eftermiddagen, så börja i dag!