Cio-jobbet innehåller många olika delar och att kombinera dem är svårt, konstaterar Magnus Mähring, managementforskare på Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på på styrning och ledning av it.

– Man ska i en och samma person vara förändringsagent, teknisk bedömare, affärsstrateg och förstå processutveckling, säger han.

Cio:n är ofta verksamhetschef över it-organisationen och ska samtidigt åstadkomma resultat i affärsverksamheten. Där handlar det dessutom om ansvar utan befogenheter. Det innebär att cio:n inte självständigt kan driva förändringar men att ledningen ändå förväntar sig resultat.

– En cio måste vara bekväm med att ställas till svars för sådant som han eller hon inte styr över. Det kan vara svettigt.

För att bli en bra cio krävs kompetens inom relationsbyggande och komplex långsiktig försäljning.

– Det handlar inte om att kränga grejer utan om att övertyga andra om att de behöver vissa saker och att se till att de blir nöjda.

Det är viktigt att vara proaktiv och kunna sätta ner foten, konstaterar han. På allt fler företag har cio:n nått den förtroendenivån att det går att göra.

– Cio:n ska vara en drivande diplomat. Någon som drar sitt strå till stacken för att förbättra verksamheten och samtidigt levererar det den ska.

Att vara en duktig översättare är en annan viktig egenskap, anser han. Att översätta verksamhetens krav och utmaningar till it-lösningar.

– Det gäller att översätta tekniska problem så att affärscheferna förstår och inser att de måste bry sig så att inte problemen får konsekvenser för affärerna.


Hårda bud. ”En cio måste vara bekväm med att ställas till svars för sådant som han eller hon inte styr över”, säger Magnus Mähring, managementforskare på Handelshögskolan i Stockholm.

Cio:erna är mindre frustrerade nu än tidigare när de ofta hade en passiv teknikförsörjande roll.

– De är mer accepterade och förstådda och i många fall också mer uppskattade och respekterade. Cio-rollen blivit mer stabil allt eftersom företagen inser att de inte kan vara utan en, säger Magnus Mähring.

Samtidigt betonar han att cio:n inte är en homogen roll. Vissa vill ha innovativa kreativa cio:er, andra vill ha någon som gnetar på och håller nere kostnader och effektiviserar.

Bästa vägen till cio-jobbet är att skaffa sig blandad erfarenhet.

– Man måste vara bekväm med att ta för sig och tolka vad vd:n och affärscheferna behöver och delvis vara beredd att driva sin egen linje. Den som väntar på att andra ska bestämma sig blir inte framgångsrik, säger Magnus Mähring.

Enligt Hans Werner på analysföretaget Radar Group är cio-rollen under stor förändring.

– Det finns tekniker och trender man måste känna till, men avgörandet fälls av hur framgångsrikt cio:n kan kommunicera, förankra och göra sig förstådd i ledningsgruppssammanhang, säger han.

För den som kommer från tekniksidan gäller det att ta alla chanser till jobb i verksamheten för att skaffa sig bra meriter för cio-jobbet.

– Var tydlig med att du vill lära dig verksamheten för att bli bättre på att leverera it av värde. Som it-chef är det ett måste att förstå processerna i verksamheten för att avgöra hur it kan stödja och förbättra, säger Hans Werner.

Den som vill in i cio-jobbet från verksamhetssidan måste se till att omge sig med duktiga specialister.

– Teknikkunskaper kan vara svårt att ta till sig snabbt, men det är inte alltid nödvändigt för en cio. Har företaget outsourcat är det viktigare med affärskompetens.

Polariseringen mellan den traditionella it-chefen med driftfokus och den strategiska it-chefen ökar, enligt Hans Werner.

Behovet av it-chefer som stöttar affärsverksamheten i deras beslut ökar.

– Upphandlingskompetens är otroligt viktig och att styra och mäta leveranser. Den här it-chefsrollen växer framöver och är definitivt ett framtidsyrke.

Fakta

Snittlön utifrån antal anställda på företaget (kr/mån)

 • Bank/finans: 76 000
 • Data/it: 48 900
 • Offentlig sektor: 61 846
 • Tillverkning: 61 875
 • Handel: 59 788

Snittlön utifrån antal anställda på företaget (kr/mån)

 • Färre än 100: 45 138
 • 100–500: 60 908
 • Fler än 500: 67 510

Snittlön per region (kr/mån)


 • Stockholm/Mälardalen: 65 603
 • Västsverige: 59 500
 • Västra Svealand: 58 700
 • Östra Götaland: 58 571
 • Sydsverige: 53 450
 • Norrland: 38 500

Snittlönen totalt för en svensk cio är 61 590 kr/mån, exklusive bonus.

Källa: IT-barometern 2009/Exido

Det lägger de mest tid på

 1. Kommunikation med andra chefer och högsta ledningen.
 2. Kommunikation med interna kunder och användare.
 3. Strategisk planering.
 4. Att anställa och leda personal.
 5. Förhandling/kommunikation med leverantörer och outsourcingföretag.
 6. Projektledning.
 7. Operativ it-drift.
 8. Design/optimering av affärsprocesser.
 9. Budgetarbete.
 10. Lära mer om teknik, fatta strategiska beslut om teknikval.
Manlig dominans
 • Kvinnor: 14%
 • Män: 86%
Välutbildade
 • Högskoleutbildade 64%
 •  Ej högskoleutbildade 16%

Huvudkompetens vid tillträdandet

 • Finans/ekonomi: 4%
 • Ingenjör: 2%
 • Konsultverksamhet: 10%
 • Affärsverksamhet: 7%
 • Administration: 3%
 • Annat: 7%
 • Logistik: 2%

Främsta styrkan i rollen som cio

 • God affärs- och verksamhetskunskap: 48%
 • Kommunikations- och ledarskapsförmåga: 36%
 • Hög teknisk kompetens: 10%
 • Projektledningskompetens: 6%

Största bekymren i arbetet

 1. För lite tid till strategiskt tänkande.
 2. Bristande förståelse i ledningen för it:s roll.
 3. Motstridiga verksamhetsmål.
 4. Brist på it-kompetens i verksamhetsledningen.
 5. Svårt att bevisa värdet/nyttan med it.

Källa: Allt om cio-rollen 2009, CIO Sweden