En av de tre typer som Johan Magnusson delar in cio:erna i är den som jobbar kvar inom tekniken och i huvudsak är inriktad på att få tekniken att fungera.

– Han eller hon är ofta sämre på internpolitik och att arbeta uppåt i organisationen och få upp it-frågor på företagsledningens bord. De här cio:erna tjänar på att vara proaktiva, komma med egna förslag och intressera sig mer för projekt i verksamheten. Då får de oftare vara med och fatta beslut om it-investeringarna.

Marginal-cio:n vill gärna uppåt och hjälpa verksamheten, men vill inte släppa kontrollen över it-avdelningen.

– Den här typen av cio leder en leveransorganisation med en mer och mer formaliserad leveransprocess och skyddar sig bakom den för att slippa komma för nära verksamheten. De är inte lika utsatta som de som prioriterar affärsverksamheten men är heller inte lika delaktiga i investeringsbeslut. De befinner sig alltid i marginalen och känner sig inte hemma någonstans.


Tuff roll. En cio måste vara modig och våga stå på sig, enligt Johan Magnusson som forskar inom it-styrning på Handelshögskolan i Göteborg.

Cio:n som är orienterad mot verksamheten har fått störst genomslag av de tre typerna och blivit mer och mer norm. Han eller hon går i organisationens ledband och gör vad den förväntar sig. Företags-cio:n styr efter kostnad och blir på så vis också mer synlig i versamheten.

– Risken är att det bara blir det som verksamheten ber om som görs. Att det blir för starkt fokus på effektivitet och inte tillräckligt med utrymme för att verkligen skapa förändringar med hjälp av it i affärerna. Kostnadsfokuseringen kritiseras hårt av analytiker.

Cio:n har en utsatt roll och är inte alltid populär internt.

– Däför behövs politisk fingertoppskänsla och ett brett kontaktnät. Dessutom måste man vara modig och våga stå på sig och satsa även om det är obehagligt.

Fakta

  1. Tänk noga igenom varför du vill bli cio. Se det inte bara som ett steg i karriären. Eftersom det är ett ganska utsatt jobb är det viktigt att vara säker.
  2. Skaffa många kompisar. Både internt och utanför företaget. Det är både roligt och viktigt att träffa andra i samma sits.
  3. Lär dig verksamhetsstyrning och bli duktigt på budgetarbete.