I drygt två år har Tony Ottosson Gadd varit cio på Chalmers. Innan dess var han professor i kommunikationssystem och blev inblandad i processen när it-verksamheten på Chalmers skulle stöpas om och bli en it-beställarorganisation.

– Det var via det uppdraget som jag fick den nya tjänsten som cio.

Han tycker att det är roligt att få vara med och påverka utvecklingen på ett mer konkret sätt.

– I och med att it är så centralt är jag involverad i många utvecklingsprojekt i olika delar av verksamheten.

Han ser stora fördelar med erfarenheten som forskare.

– Det gör att jag förstår Chalmers kärnverksamhet och det ger ett tydligare mandat mot verksamheten. Det är lättare att nå fram när jag kan visa att jag har jobbat med det själv. Dessutom har det gett mig ett bra kontaktnät som är värdefullt i förankringsprocesserna.

Att vara cio är en tuffare uppgift än vad han först trodde, bland annat för att det innebär arbete på så många olika nivåer och med olika perspektiv.

– Vi är en liten beställarorganisation som ena stunden jobbar med övergripande strategier och nästa med väldigt konkret operativ verksamhet där det kan vara rätt mycket teknik ibland.

Det svåraste med cio-jobbet är förankringsprocesserna, anser Tony Ottosson Gadd.

– Chalmers är en stor organisation när man verkligen vill genomföra förändringar. Att kommunicera strategierna och syftet med förändringar till verksamheten är nog det svåraste, men samtidigt det roligaste.