1. Programmerare och utvecklare. Nya system och projekt blir främsta drivkraften för nyrekryteringar. Programmering och utveckling hamnar därmed högst upp på rekryteringslistan.

Många projekt lades i malpåse under 2008 och dras nu i gång igen. Hetast är efterfrågan för utvecklare som både kan fungera som affärsanalytiker och projektledare.

2. Helpdesk och teknisk supportpersonal. Kunderna börjar åter strömma till, vilket gör att kundvård blir hett. Efterfrågan ökar också i takt med att allt fler projekt startar och färdigställs. När företagens affärer blir allt bättre krävs tekniker som ser till att systemen klarar de ökade kraven.

3. Nätverksexperter. Molnet, virtualisering och hyrtjänster ökar kraftigt samtidigt som nätverken blir allt mer komplexa. Följden blir ett snabbt ökande behov av kompetens, framför allt inom internetprotokoll, video och röstbaserade nätverk.

4. Projektledare. Projekthantering blir allt hetare när antalet projekt blir fler. Ofta är området en bra ingång för folk som vill gå från affärssidan till att arbeta mer med tekniken. Mest lyckad karriär får den som förstår både tekniken och hur den påverkar affärerna.

5. Säkerhetsspecalister. Säkerhetshoten ökar både inifrån, från den egna personalen, och utifrån via externa hackare.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden

Fakta

Inom programmering och utveckling letar företagen främst efter kompetens inom Dotnet, Java, webbutveckling och öppen källkod. Efterfrågan ökar också på Ruby on Rails och Ajax.