En ny rapport från Svenskt Näringsliv visar att svenska företag har allt svårare att rekrytera personal med rätt kompetens.

En av de branscher som upplever problemet som störst är it- och telekom där sex av tio företag uppger att de har ganska eller mycket svårt att hitta den kompetens de söker.

Samtidigt är det också en bransch där behovet av nyanställa väntas öka mest det kommande halvåret. Det gör det viktigare än någonsin att agera för att behålla nyckelkompetensen.

It-konsultbolaget Capgemini har liksom många andra konsultbolag haft en ganska låg personalomsättning de senaste åren, 7-8 procent.

Men enligt företagets personalchef Elisabet Zorn-Wretlinge är den nu på väg upp i och med att konjunkturen blir bättre.

– Den ökade rörligheten på arbetsmarknaden gör det är ännu viktigare att hålla i sina nyckelspelare. För vår del handlar det allra mest om att se till att vi kan erbjuda konsulterna kompetensutveckling.

Som ett led i att rusta sig för uppgången och lyckas behålla duktig personal introducerade Capgemini i höstas en internt metod som på ett tydligare sätt än tidigare involverar karriäraspekten när nya uppdrag bemannas.

Utgångspunkten är det karriärspår som konsulten utifrån utvecklingssamtal med sin chef valt att gå.
– Det som är nytt är att vi verkligen försöker att mappa nya uppdrag med den väg konsulten valt i vår karriärmodell. Att göra karriäraspekten så stark när vi bemmannar uppdragen är ett sätt för oss att försöka behålla personal.

Men för att vara en trovärdig arbetsgivare måste Capgemini leva upp till sina löften, anser Elisabet Zorn-Wretlinge.
– Tricket att hitta uppdrag som stämmer med konsultens utvecklingsplan innebär att vi måste våga rotera våra medarbetare oftare på uppdragen. Det krävs för att hitta de här karriärvägarna tydligt och det är det konsulterna vill ha.

Capgeminis egna undersökningar visar att det starkaste skälet till att konsulter söker sig företaget är just att de vill utvecklas snabbt inom sitt område.

– Utveckling är nummer ett för den som söker sig till Capgemini. Men det vanligaste skälet att sluta hos oss är att de tror sig få bättre utvecklingsmöjligheter någon annanstans. Därför är det otroligt viktigt att vi kan erbjuda konsulterna utveckling.

I sämre tider får konsulterna i större utsträckning ta de uppdrag som finns men i goda tider är det betydligt lättare som arbetsgivare att ge dem utvecklande uppdrag.
– Det sker mer nyutveckling hos våra kunder nu och de drar igång större projekt. Det är de viktigaste ingredienserna för stimulerande uppdrag till våra anställda.

Men även bra ledarskap och sociala aktiviteter som stärker företagskänslan betyder mycket, enligt Elisabet Zorn-Wretlinge.
– Som konsult är det viktigt att bli sedd av sin chef och få feedback så att man känner sig delaktig. Och sociala aktiviteter, som är så viktiga konsultbolag och i och med att konjunkturen är bättre finns det mer utrymme för det nu.

Fakta

Rapporten från Svenskt Näringsliv, Att söka men inte finna, visar att vartannat företag med minst 5 anställda har försökt att rekrytera
nya medarbetare under den senaste sexmånadersperioden.
Men vart femte rekryteringsförsök misslyckades och ledde inte till att någon anställdes.

Sju av tio företag uppger att brist på personer med yrkeserfarenhet är vanligaste orsaken till att de har haft svårt att hitta de medarbetare de sökt.

Den näst vanligaste förklaringen är brist på personer med rätt utbildning.