Gränsdragningen mellan vad som är privat och vad som är arbete blir allt mer diffus. Anställda som bloggar, twittrar och är aktiva på Facebook marknadsför ofta inte bara sig själva utan direkt eller indirekt även företaget de arbetar för.

Många arbetsgivare är fortfarande skeptiska och oroliga för att nätverkandet ska ta för mycket tid från annat på jobbet.

– Det här är en het potatis just nu på företagen. Jag tror inte att man som arbetsgivare kan förbjuda att de anställda agerar socialt på nätet på arbetstid. Tvärtom gäller det för arbetsgivarna att öppna sig, tillåta att det sker öppet och i stället fråga sig vad de skulle vilja att folk skrev mer om, säger Ida Hult, trendstrateg och vd på företaget Trendethnography.


Tuff start. För de unga som växt upp med internet som ett sätt att höra ihop är det inte lätt att mötas av attityderna i arbetslivet, anser Ida Hult på Trendethnography. "Det kan bli ett riktigt bakslag. De ser det som positivt att vara aktiv på nätet och blir illa berörda när det inte ses som positivt av arbetsgivaren", säger hon.

Svenska arbetsgivare jobbar för lite ”med” och för mycket ”mot” anställda som är aktiva på nätet, anser hon.

– Oron är så stor. Det ses som ett nytt fenomen men det är det inte. Det är samma gamla saker som anställda har gjort i alla år men i en ny kanal. Jobbar de mot tekniken så jobbar de också mot kulturen. Det går inte att hindra personalen från att snacka skit om chefen eller företaget. Det har folk gjort i alla tider men tidigare skedde det på krogen i stället, säger Ida Hult.

Det är hög tid för företagen att ta ställning och få ett övergripande perspektiv på hur de skulle vilja att det fungerade, hävdar Ida Hult. Att varje gång det kommer något nytt börja från början med hur det ska tacklas tar mycket energi från organisationen.

– Vi ser just nu total förvirring och mycket panikåtgärder på många arbetsplatser, till exempel när man plötsligt stänger av Facebook helt. När Hotmail kom var det panik. När MSN kom var det panik och de samma har hänt nu för Facebook och Twitter. Våga ta ett helhetsgrepp! Se inte så kortsiktigt. Det kommer nya saker hela tiden.

Internet är trots allt inte så gammalt och sociala medier är ännu nyare. Få företag har tänkt igenom hur de vill att anställda ska jobba med det.

– Spelreglerna är inte satta. Arbetsgivarna inser inte att även det anställda gör på nätet utanför företagets hemsida och utanför arbetstid är en del av arbetsgivarens varumärke. Där kan inte en arbetsgivare hindra någon från att göra vad de vill. Det är en gråzon de inte har kontroll över, säger Ida Hult.

För de unga som växt upp och levt med internet som ett sätt att höra ihop är det inte så lätt när de möts av attityderna i arbetslivet där deras olika kunskaper är så olika uppskattade.

– Det kan bli ett riktigt bakslag för dem när de börjar jobba. De ser det som positivt med ett stort nätverk och att vara aktiv på nätet och blir illa berörda när det inte ses som positivt av arbetsgivaren.

Yngre ser i större grad sitt kontaktnät som en del av sin kompetens. Där kan de snabbt hämta in information, säger Ida Hult.

– Genom att härbärgera sina kontakter effektivt kan de få tag på rätt person eller uppgifter de behöver. Det är en otrolig kompetens att ha. Det kan vara fantastiskt för individens varumärke.

En stor del av våra liv handlar om multitasking, att göra flera saker samtidigt.

– Vi är privata på jobbet och använder Facebook, kollar Blocket och ringer privatsamtal. Men vi sitter också hemma i soffan och kollar mejl och arbetar även när vi inte är på jobbet. Vi får nog aldrig tillbaka vårt privatliv och vårt arbetsliv. Båda störs hela tiden av det andra. Men vi blir bättre på att hantera det, säger Ida Hult.

Hon tror dock att problemen kring gränsdragningen minskar med tiden.

– Det är viktigt att prata om vad alla har att tjäna på det. Hur ett bra personligt varumärke kan hjälpa den jag jobbar för. Dels tror jag att det blir en utrensning av antalet forum på nätet, dels blir vi allt duktigare användare.

Fakta

Ida Hults råd till den som vill utnyttja nätet för att marknadsföra sig själv i jobbet:

  • Tänk på kommunikationen som något vardagligt. Som om du satt och fikade på ett café eller var på en mingeltillställning. Att försöka sälja på folk saker är dödsdömt.
  • Var aktiv, fråga och be om råd.
  • Att vara bussig och hjälpsam mot andra är klassiskt och viktigt. De som fungerar bäst på nätet är de som är som klister mellan andra. Som hjälper andra att hitta varandra.
  • Var försiktig med vad du lägger ut om dig själv. Allt fler arbetsgivare kollar upp jobbsökare på nätet och när man väl har lagt ut något är det svårt att ta tillbaka. Det är en officiell bild av en själv som ska visas. Hatar du chefen så framför det i dina privata kanaler.