Swedbank har en öppen attityd som tillåter de anställda att komma åt sociala medier och har ingen särskild policy för det, enligt Peter Tuscher, som ansvarar för den tekniska utvecklingen inom intern och extern webb på Swedbank.

När sociala medier tog fart diskuterade ledningen på Swedbank hur de skulle ställa sig till det och kom fram till att det är analogt med exempelvis mobiltelefoner.

Om det missbrukas och någon ägnar för mycket tid åt aktiviteter på nätet som inte ingår i jobbet är det chefens ansvar att ta tag i det.

– Vi ser inget skäl att stoppa användningen av sociala medier på vår arbetsplats. På samma sätt som när en anställd pratar för mycket i telefonen privat, eller kommer för sent till jobbet, är det en chefsfråga om någon tillbringar för mycket tid på internet på arbetstid. Det är inget nytt.

Han kan inte svara på om effektiviteten minskar när anställda använder sociala medier i större utsträckning, men han ser inte någon generell risk.

– Vi mäter inte vad personalen pratar om i telefonen och vi kollar inte vad de gör på nätet. Det är lika ok att surfa en stund på nätet som att gå iväg och röka eller ta en kopp kaffe. Vi uppmuntrar inte personalen att vara ute på nätet men vi hindrar heller inte. Vi är positiva och utgår från att det är sunt förnuft som gäller.

Största fördelen med öppenheten är att anställda enkelt kan arbeta och kommunicera med kunderna.

– Med bra kommunikation bygger vi förtroende. Vi är där kunderna är och ser vad de tycker och tänker. Det är en enorm fördel.

Än så länge är Swedbank mest ”lyssnande”, men Peter Tuscher är övertygad om att banken blir mer aktiv på nätet när kunskapen om sociala medier blir större.

Just nu diskuterar Swedbank mycket om vart sociala medier är på väg, hur det påverkar företaget, vad det kan ge. En fråga är om banken borde vara mer aktiv. En annan är hur det påverkar både extern och intern kommunikation.

Peter Tuscher tror inte att risken för negativ uppmärksamhet kring banken är större på nätet än i andra forum.

– Vi har en kommunikationspolicy på banken som gäller oavsett vad man gör och den gäller även i sociala medier. Det finns risker i alla kanaler, men jag ser inga nya risker.

Tvärtom utvecklar personalen en användbar kompetens för framtiden.

– Det är bra om våra anställda har den kompetensen och kan webbvärlden eftersom så mycket sker där och utgår från den.