Elisabeth Erholt är inte förvånad över att projektutbildning tar topplaceringen på listan. Hon är marknadsansvarig för Tietos modell för projekstyrning, som kallas PPS.

– Fler och fler företag jobbar i projekt. Det är en bra och beprövad arbetsform med högt nyttovärde

Genom åren har hon märkt hur projekten behöver en beprövad modell att hålla sig till.

– Projekten behöver en röd tråd att hålla sig till, som dessutom skapar ordning och reda i projektet.

Mognaden att jobba i projekt varierar självfallet från företag till företag. Utbildning i projektstyrning är ett sätt att öka mognaden.

– I dag eftersträvar många att få en helhetsbild av hur projektet utvecklas. Ofta vill företagsledningen ha tydliga besked om projektstatus, säger Elisabeth Erholt.

För Karl Fernström, som är vd på Academic House, är det naturligt att intresset för utbildning i affärsmannaskap hamnar högt på listan.

– Vi har sett trenden med ett ökat intresse en längre tid, säger han.

En förklaring till intresset är att it och verksamhet närmar sig alltmer. It är allt mer centralt i många företag och organisationer. Verksamheten är medveten om vilken nytta de har av it-chefen, men nu sker också det omvända.

– De it-ansvariga inser nyttan de har av affärsverksamheten och då behövs affärskunskaper.

För Karl Fernström består affärskunskaper av en mängd saker. Allt från sälj och färdigheter i presentation till förmågan att upptäcka nya affärer.

– Det är alldeles uppenbart för många roller idag att det inte räcker med djup kompetens. Det behövs bättre förmåga att sälja, det vill säga att presentera sitt budskap, men också att lära sig se nya affärer.

En överraskning på den aktuella listan är att kurser i databaser tagit sig upp till plats fyra. När Joakim Ekblad, som är marknadschef på Addskills, ska förklara den ökade efterfrågan är svaret givet.

– Förklaringen är det ökade intresset för beslutsstöd, säger Joakim Ekblad.

Addskills utbildar i Microsofts databas SQLserver. Målgruppen är i första hand konsulter, men också tekniker och utvecklare på större it-organisationer.

Vid sidan av beslutsstöd, eller BI, är det konsolideringar och uppgraderingar i allmänhet som styr investeringarna i utbildning.

– Uppgraderar man sin serverversion, så är det naturligt att se över databasen.

Med viss reservation kan en ytterligare förklaring till det ökade intresset för databaser vara molnet. Att Microsoft gör om sitt partnerprogram kommer troligen att öka efterfrågan ytterligare något i höst, då många konsulter behöver uppdatera sina certifieringar.

Fakta

  1. Projekstyrning / Projektledning
  2. Management / Ledarskap
  3. Affärsmannaskap
  4. Databaser
  5. Information / Kommunikation
  6. Datasäkerhet
  7. Personlig utveckling
  8. Programmering / Systemutveckling
  9. Java
  10. Integration

Källa: CS utbildning