Att amerikanska företag tvingar folk att sluta sitt jobb på grund av sitt beteende på Facebook blir allt vanligare. En undersökning från säkerhetsföretaget Proofprint visar att sju procent av de undersökta företagen har sparkat medarbetare på grund av deras aktiviteter på sociala mediesajter.

Ytterligare 20 procent har vidtagit disciplinära åtgärder mot anställda.
Många företag har alltså koll på sina anställda på Facebook – och de är beredda att vidta åtgärder.

Här är aktiviteterna som alla anställda, även svenska, bör undvika.

  • Negativa kommentarer om arbetsgivaren, även i det man tror är en stängd profil eller på en Facebookgrupp. Regeln är att aldrig sprida privata klagomål om arbetsrelaterade företeelser på sociala forum. En klassiker är kvinnan som förtalade sin chef, men hade glömt att hon själv dessförinnan hade lagt till honom som vän. Han påminde henne om det och meddelade att hon hade fått sparken.
  • Försvara sin arbetsgivare. Ingen annan än arbetsgivaren bör gå i svaromål mot extern kritik. Även om syftet är gott kan effekterna bli de motsatta. Låt arbetsgivarens pr-folk sköta försvaret.
  • Diskutera företagsrelaterade ärenden. Allt som gäller det egna företaget bör betraktas som hemligt så länge inte motsatsen aviseras. Att informera andra om vad som händer är inte förbjudet, men Facebook är inte rätta stället att sprida rykten eller avslöja affärshemligheter.
  • Dölja sin identitet eller utge sig för att vara någon annan. Att dölja sig som privatperson är inte samma sak som att dölja sig som anställd. De flesta företag har en tydlig policy för hur man bör skilja på sitt yrkes- och privatliv på nätet.
  • Berätta för mycket om sig själv. Privat information kan både leda till att man förlorar jobbet och att inte bli anställd i en rekryteringssituation. En kvinna missade ett jobb när hon twittrade om hur hon skulle passera ett drogtest och använde en bild där hon rökte en cannabiscigarett.
  • Tvivelaktiga bilder eller annan information som kan misstolkas. En klassiker är kvinnan som fick sparken som hejaklacksledare efter att ha lagt ut bilder på sig själv på Facebook, där hon stod med en penna över en person som såg medvetslös ut, och som hade två hakkors ritade på kroppen. Humor för en person kan betyda kränkning för en annan.

Fakta

Knappt hälften av arbetsgivarna i Sverige tillåter de anställda använda sig av chattjänster för att kommunicera med varandra. Det är betydligt lägre än det globala genomsnittet på 69 procent.

Närmare hälften av företagen tillåter de anställda att använda onlineforum, men bland de svenska bolagen är motsvarande andel 28 procent.

Det visar en undersökning gjord av Kelton Research på uppdrag av konsultbolaget Avanade bland 500 globala chefer på högre nivå i 17 länder, däribland Sverige.

Trots det starka motståndet tycker 84 procent av de svenska företagsledarna att samarbets- och kommunikationsverktyg är mycket viktiga.

44 procent tycker även att just dessa verktyg tar fram de bästa och mest effektiva lösningarna på affärsproblem.