Det är framförallt obesvarade säkerhetsfrågor, mindre processorkraft och mindre minne som gör två av tre it-chefer negativt inställda till surfplattan som mobilt verktyg.

Endast 18 procent av de tillfrågade it-cheferna tror på läsplattan som ett av de framtida arbetsverktygen.

Surfplattan som format kommer att få ett stort genomslag, däremot är inte framgångarna inom företagen lika självklara.

– En viss avvaktan är något vi även sett bland TDCs företagskunder. Dels därför att behovet av en ny teknisk plattform kanske inte är uppenbar, vilket gör att det är svårt att räkna hem investeringen, dels olika säkerhetsaspekter med mobil och otestad hårdvara, säger Martin Moberg, produktchef för TDC Mobil.