Till skillnad från många andra yrkesroller är benämningen it-arkitekt inte endast en titel utan även ett paraplynamn för en samling av arkitekttitlar.

Totalt finns det drygt 2 500 it-arkitekter i Sverige, men hur många olika typer som finns inom gruppen är oklart.

– 2008 gjorde vi en analys och kom fram till att det fanns ett femtiotal roller som företagen mer eller mindre hade hittat på. Vi har försökt definiera it-arkitektrollen och kommit fram till att det finns följande titlar: mjukvaruarkitekt, lösningsarkitekt, verksamhetsarkitekt och enterprisearkitekt, säger Daniel Akenine, ordförande för svenska Iasa, föreningen för it-arkitekter.

Begreppet it-arkitekt har funnits sedan slutet av 1990-talet.

Då var i stort sett alla systemutvecklare som jobbade med programmering, men bilden i dag är en helt annan.

– Nu har uppskattningsvis två av tre programmeringsbakgrund, däremot jobbar knappt någon längre med programmering, förklarar Per Elgh som är rektor för Dataföreningens it-arkitektutbildning.

Dataföreningens it-arkitektutbildning har funnits i tio år och under den tiden har drygt 1 100 personer certifierats. Bland dem har den genomsnittliga yrkeserfarenheten varit 14 år, vilket tydligt visar att yrket kräver en relativt lång meritlista.

Något som särskiljer it-arkitekten är att det inte finns någon akademisk utbildning i ämnet på universitetsnivå. Det enda som finns är vissa vidareutbildningar för redan yrkesverksamma.

Även om man inte kan iklä sig rollen som nyutexaminerad, borde man få grunderna i ämnet redan där, anser de båda branschexperterna.

Vad gör då en it-arkitekt i praktiken? Uppdraget är att se till att it utvecklar och stöder affärsverksamheten. Många av it-arkitekterna jobbar i projekt, och de flesta har någon typ av it-utbildning, antingen som civilingenjör eller inom data-/systemvetenskap.

Att it-arkitekten inte är en renodlad it-funktion är tydligt om man ser till de egenskaper som önskas. Kommunikativ, pedagogisk förmåga, lyhördhet och goda ledaregenskaper är några av nyckelorden.

– Det gäller att ha insikt i verksamheten och fungera som spindeln i nätet, vilket förutsätter att man kan prata med olika personer på deras språk, oavsett om det är programmerare, användare eller affärsfolk, säger Per Elgh.

Molnets intåg har en betydande inverkan. Hur man förhåller sig till molnet, hur avtalsstrukturen ser ut, hur man integrerar molntjänsterna med befintliga affärssystem på bästa sätt och vad man gör om molntjänsten går ner är centrala frågor.

Integrationen av sociala medier, är den tydligaste molntjänsten just nu. Något som däremot är på väg bort som trend är tjänsteorienterad arkitektur, soa, däremot kvarstår tekniken.

Enligt branschexperterna är it-arkitekt på många sätt ett framtidsyrke. Efterfrågan är redan i dag större än utbudet och mycket talar för att trycket ökar ytterligare.

– Utvecklingsmöjligheterna är mycket stora eftersom it tar en allt större del av företagens kostnader. I takt med att kostnaden växer tror jag att man som företag allt mer måste vårda det man redan har, mer än att skapa nytt, och den som har bäst koll på detta är it-arkitekten, avslutar Per Elgh.

Fakta

1 Enterprisearkitekt – stöder företagets strategiska affär med it-lösningar och informationssystem. Han eller hon ansvarar för att företaget drar nytta av sina system, att företaget har en strategi för framtida funktioner och investeringar och it-arkitekturen är kostnadseffektiv. Samarbetar med både verksamhetsledning och med it-ledning.

2 Verksamhetsarkitekt
– arbetar nära verksamheten och är den som förstår hur företagets processer och verksamhet fungerar i realiteten. Beskriver företagets verksamhet och stöder lösningsarkitekten med analys och kravspecifikationer. Analyserar även företagets it-stöd och föreslår förbättringar eller avvecklingar tillsammans med enterprisearkitekter.

3 Lösningsarkitekt
– jobbar med att designa it-lösningar baserade på krav ifrån verksamheten och befintliga it-tjänster i företagen. Har i uppgift att återanvända funktionalitet och att säkerställa att arkitekturprinciper och riktlinjer kring standarder och integration följs i den tekniska arkitekturen. Ska se till att it-projekten både blir lyckade, i linje med företagets övergripande strategier och förvaltningsbara.

4 Mjukvaruarkitekt
– arbetar med att strukturera och designa mjukvarusystem så att de kvalitetskrav som ställs på skalbarhet, prestanda, säkerhet, flexibilitet, återanvändbarhet, testbarhet och användbarhet uppfylls. Källa: Iasa