Av de jobb som tillsattes under årets andra och tredje kvartal gick tre av fyra tjänster till någon som haft egen kontakt med företaget eller fått tips från vänner. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Totalt gjordes 403 000 anställningar i Sverige under perioden april till september, interna rekryteringar borträknat. Endast 23 000 fick jobbet genom en annons i tidningen eller på internet och genom arbetsförmedlingen förmedlades 34 000 tjänster.

De flesta tjänsterna, 75 procent, var visstidsanställningar. Enligt SCB:s beräkningar övergår drygt 10 procent av visstidsanställningarna över till fast anställning från ett kvartal till ett annat.

I det stora hela har antalet tidsbegränsat anställda ökar starkt de senaste 20 åren med drygt 200 000 personer. Det är framförallt kvinnor, unga och utrikesfödda inom hotell- och restaurangbranschen, handeln och vården som representeras i denna grupp.

Fakta

  • 34.000 via arbetsförmedlingen
  • 23.000 via annons i tidning, internet eller liknande.
  • 79.000 via anhöriga, vänner eller bekanta.
  • 100.000 där arbetsgivaren kontaktade den arbetssökande.
  • 103.000 där den arbetssökande kontaktade arbetsgivaren.
  • 10.000 via övriga kanaler.
  • 54.000 där uppgift saknas.

Källa: SCB