I början av 2000-talet erbjöds rekordhöga löner i it-branschen och optioner eller aktier sågs som en mycket attraktiv förmån. I dag är bilden en annan.

– Branschen har mognat och man ställer ganska rimliga krav på lönen. I stället siktar man in sig på arbetsuppgifterna och företaget i sig, som att man erbjuds vidareutbildning och att företaget har bra chefer. Det är också viktigt att se att man kan göra karriär över tid, säger Peter Westberg, rekryteringskonsult på Andersson & Korn.

Kraven från arbetstagarna har legat relativt stilla under lågkonjunkturen, men sedan sent i våras har trycket ökat på företagen. Ser man till lönerna är det i första hand på utvecklarsidan och inom vissa konsultroller som det rör sig uppåt. Men den växande arbetskraftsbristen kommer även att ställa nya krav på företagen, och det är framför allt 70- och 80-talisterna som blir hårdare gentemot arbetsgivarna, spår Peter Westberg.

– Man förväntar sig bra ledarskap, bra arbetsmiljö och flexibla arbetstider. Den gruppen är helt enkelt inte beredd att jobba åtta till tio timmar per dag och dessutom alltid vara tillgänglig för en arbetsgivare som inte är bra. Det räcker inte med att bara erbjuda en bra lön, och det kommer helt enkelt att bli tuffare för it-företagen att agera som bra arbetsgivare.

Konsultbolaget Sigma är ett av de företag som känner av att allt fler arbetsgivare slåss om samma kandidater. I somras gav företaget ut personalkonvertibler för att möta konkurrensen. Det har inte lockat fler medarbetare, men vd:n Håkan Karlsson ser det som ett led i att bygga ett starkare varumärke på arbetsmarknaden.

– Vi försöker att inte bli fartblinda i konkurrensen utan att hålla oss till vår lönestruktur och vårt sätt att jobba och hellre ibland tappa kandidater. Vi tror att det lönar sig på sikt.

När man talar om förmåner vägs mycket annat än de ”hårda faktorerna” in. Saker som friskvård och lunchkuponger ses snarast som självklara, och därför blir det allt viktigare för arbetsgivarna att ta ett helhetsgrepp och väga in såväl karriärutveckling, kompetensutveckling och arbetsmiljö, förklarar Åke Flintull, partner på konsultföretaget Human Resource Services, HRS.

Den anställde kan få provision eller bonus utöver den fasta ersättningen, om man exempelvis påverkas av andra avtal som kollektivavtal.

Andra faktorer är flexibiliteten i jobbet, möjligheten till balans mellan arbete och fritid, att man som arbetsgivare jobbar med vidareutveckling av medarbetare och att man visar på möjligheterna på avancemang inom företaget, vilket i sin tur ger mer avancerade och komplicerade arbetsuppgifter.

– Har man inte tänkt igenom alla dessa processer blir det mer tryck på lön och andra förmåner. För arbetsgivarna handlar det om hur allt detta kan tydliggöras. Lyckas man har man ett mycket starkt kort och kan ofta attrahera och konkurrera om den bästa arbetskraften, säger Åke Flintull.

Men det är inte bara kraven på arbetsgivarnas erbjudanden av karriär- och utvecklingsmöjligheter som hårdnar, utan möjligheten finns att de anställda blir mer penning- och förmånsfokuserade igen. Trenden har redan satt sig bland de tekniska specialistrollerna, som tryckt upp lönerna, även om det inte är någon dramatisk höjning.

– Om konjunkturutvecklingen håller i sig kommer andra it-roller att följa efter under våren. Det kommer med all sannolikhet att vara en väldigt gynnsam arbetsmarknad för dem som jobbar inom it, konstaterar Peter Westberg.

Fakta

Extra semesterdagar. Många kollektivavtal ger längre semester än vad lagen säger, men du kan också avtala om extra semesterdagar. Har du ingen övertidsersättning – glöm inte att kräva minst fem extra semesterdagar.

Pension.
Om du har kollektivavtal har du en bra bas, men du kan också förhandla om ytterligare inbetalningar till pensionen. Om arbetsgivaren inte erbjuder någon pensionsplan bör du tänka efter som du ska tacka ja.

Friskvård.
De flesta arbetsgivare erbjuder de anställda friskvårdsbidrag till ”enklare former” motion, såsom gymkort, tennis, badminton eller lagsport.

Matkuponger.
Många arbetsgivare erbjuder sina anställda att köpa matkuponger vilket innebär en viss subvention av dina lunchkostnader.

Kompetensutveckling.
Du kan få en särskild utbildning om det är inom ramen för verksamhetens intresse. Om det bara delvis ligger inom arbetsgivarens intresse kan du ta upp frågan om att dela på kostnaderna.

Övertidsersättning.
Övertiden ska kompenseras enligt kollektivavtalet, om du har ett sådant. Men fråga för säkerhets skull alltid när du diskuterar din lön.

Prestationsrelaterad ersättning.
När du påbörjar en anställning bör du se det som ”kanske-pengar”, eftersom det är en ersättning du inte kan räkna med.

Privat sjukförsäkring.
Allt fler arbetsgivare tecknar sjukförsäkringar för samtliga anställda, inte bara högre chefer. Då får du snabbt tillgång till vård.

Bilförmån.
Vanlig förmån som också är kraftigt beskattad. Var därför noggrann med att bedöma om det är lönsamt.

Hushållsnära tjänster.
Förändrade skatteregler har gjort denna förmån allt vanligare. Betalas ofta genom avdrag på lönen.

Distansarbete och arbetstider
. Trenden går mot att arbetsgivarna ger de anställda stor frihet.

Källa: Jusek