Individer och företag som vill nå framgångar på en global marknad, där priserna hela tiden pressas neråt och konkurrenterna snabbt anammar ny teknik, måste förändra sitt sätt att arbeta. Det blir allt svårare att bygga en verksamhet baserad på en patentuppfinning, vi måste

i stället utnyttja kreativiteten som drivkraft i arbetet.

– Nej, det går inte att vara kreativ på beställning, säger Evelina Wahlqvist som svar på vår fråga, men det finns en hel del vi kan göra för att förbättra förutsättningarna.

Evelina Wahlqvist är doktorand i ekonomisk geografi och en mycket uppskattad föreläsare om kreativitet.

När vi sliter ut ett ord som kreativitet, kan det vara bra att prata om vad det är.

– Det är vår lust att skapa, vår drivkraft att utveckla och utvecklas. Det är att aldrig vara riktigt nöjd, att hela tiden drivas vidare, säger hon.

En vanlig definition av kreativitet är ”något nytt och nyttigt”, men Evelina Wahlqvist anser att det är missvisande.

– Visst innebär kreativitet ett mått av nytänkande men det bygger i grunden på redan etablerade kunskaper och resurser som finner nya kombinationer.

Ett visst mått av struktur är därför till fördel för kreativiteten.

– En organisation kan erbjuda ramar genom att ha en tydlig vision och definiera mål så att alla vet vart man är på väg. Ge också förutsättningar i form av tid och resurser.

Helt avgörande för kreativiteten är att avsätta tid.

– Jag tror inte på att schemalägga kreativitet så som exempelvis Google gör som har utsett en särskild veckodag som kreativ dag. När du får ett kreativt rus är det ”här och nu”. Du bubblar av idéer och då bör du ha möjlighet att ta vara på tillfället.

Det är också något som går att öva upp – att bättre ta vara på sina idéer löpande.

– Jag har en överenskommelse med mig själv att alltid ta mig tid för min kreativitet när den dyker upp.

De bästa idéerna dyker upp under en promenad, i badet eller under cykelturen. I rörelse är tanken fri.

I dag har vi ofta en telefon med oss där vi kan skriva ner eller tala in minnesanteckningar. Annars kan det vara bra med tekniker som utvecklar vår förmåga att minnas.

– Jag tränar mitt minne för att bättre ta till vara på idéer. Det är också viktigt eftersom vi lever i ett samhälle där vi inte behöver minnas, inga psalmövningar i skolan, inga telefonnummer som lagras i minnet. Allt vi behöver veta går att googla fram, men kreativiteten är kopplad till minnet och förmågan att pussla med olika bitar av kunskap i hjärnan.

Att försöka öka kreativiteten i en organisation genom att höja lönerna är inte lönt. Det är inte pengar eller ersättning som driver kreativiteten på jobbet.

– Vi kan se att det växer fram en generation som är mycket mer hängiven sina idéer och sin vision – snarare än pengar och materiell status.

Det beror naturligtvis på att vi redan har allt det materiella välstånd vi behöver. I stället drömmer vi om mer tid.

– Men ärligt talat har vi nog mer tid över än någonsin, säger Evelina Wahlqvist.

I vissa fall har till och med idén en högre status än individen. Evelina Wahlqvist pratar om att det finns en kultur i samhället i dag där man generöst erbjuder sina idéer utan krav på kompensation eller erkännande.

– Mycket tyder på att vi går från en egoistisk, konkurrensbetonad marknad till en marknad av medskaparanda. Företag bjuder in sina konkurrenter till samarbete över gränserna och hela open source-rörelsen speglar kollektivets kreativitet.

Tillit är viktigt för att vi ska våga blotta våra idéer. Om vi alltid får negativ respons dör vår initiativkraft att tänka nytt. För många är självkritik det som tar död på frön till nya idéer.

– Det krävs mod för att vara kreativ och framförallt – att misslyckas är inte negativt. Vi lär oss av misslyckanden och vi kan få ny kunskap som i sin tur ger nya idéer. Utvecklingen tar ofta ett steg bak och två steg fram. Även om du inte har nått hela vägen fram dit du tänkt, har du tagit ett steg på vägen.

Vi lever i ett ekorrhjul av prestationer, vi har deadlines, tvättider och vi investerar i vårt sociala liv.

– Om du ska kunna fortsätta ge av dig själv behöver du också fylla på med inspiration. Ta en halvtimme per dag, gå en promenad, lyssna på musik, läs poesi. Gör något du tycker om, vad som helst. Men – ta också del av saker du inte vet något om, saker du inte vanligtvis brukar göra. Gå på en föreläsning, gå på teater eller se en film du inte vanligtvis hade valt. Det vidgar våra vyer, gör oss mindre fördomsfulla. Inspirationen finns från det okända och lite oväntade hållet.

Inspiration kan också fås i miljöombyten och olika platser har olika funktion för den kreativa processen.

– Kontraster föder kreativitet. I synnerhet fungerar olika platser olika väl i den kreativa processen. Idéer triggas av ett myller av impulser, medan den mer arbetsamma fasen, bearbetningen av en idé, kräver utrymme och tystnad där ingenting stör, säger Evelina Wahlqvist.

Fakta

Tid – En ny syn på tid är viktig för det framtida samhället. Vi ska inte bara göra saker effektivt, vi ska göra rätt saker. Tiden behövs också för att fullfölja sina tankar.

Tanke – Öva på att formulera idéer och komplettera med den kunskap som finns. Dela idén med andra för att den ska bli så bra som möjligt.

Tillit – Det krävs mod för att vara kreativ, våga tro på dig själv och dina idéer. Det måste också vara högt i tak på våra arbetsplatser, ge utrymme för idéer och tillåta misslyckanden. Tillit är också viktigt för att vi ska våga bjuda på våra idéer.

Tilltal – Tänk på att vårda ordet. Det har stor kraft. Om vi alltid får negativ respons dör vår initiativkraft att tänka nytt. Som individ har man skyldighet att vara uppmuntrande och berömmande i sitt tilltal, bollplankande är viktigt för idéerna.