Allt fler företag ökar andelen externa konsulter i sina it-projekt,

– För att sticka ut behöver du vara mer nischad som konsult, dessutom ha djupare kompetens rent allmänt. Det blir också viktigare att passa in värderingsmässigt hos kunden, säger Sofie König, marknadschef och vice vd på konsultmäklaren Ework.

Den stora efterfrågan på bland annat Sharepoint- och integrationskonsulter håller i sig. Även erfarna projektledare och konsulter inom testområdet har ett bra år framför sig, enligt Sofie König.

Däremot räcker det inte exempelvis med en generell projektledarkompetens, utan kunderna förväntar sig specialister som certifierat sig inom den metod som tillämpas.

Fackförbundet Unionen ser också kraven växa. Balansen mellan arbete och fritid flyttas för it-konsulterna. De förväntas hela tiden vara tillgängliga genom att bland annat svara i telefon på fritiden och läsa mejl, konstaterar Tomas Svartling, avtalsansvarig för it-området.

– Konsulter måste både vara generalister och specialister. Dessutom utvidgas kunskapskraven ständigt. Det ger ett stort matchningsproblem mellan de nyutexaminerade och konsultbolagen. Arbetsgivarna har högre kompetenskrav än vad högskolorna kan erbjuda.

Men även om tillvaron som konsult blir tuffare är det ändå mycket som talar för yrkesgruppen. Företagen vill få in fler kvalificerade konsulter. Något som talar för en fortsatt tillväxt är utvecklingen av molntjänster.

– Suget efter säkerhetskonsulter ökar eftersom molnet innebär att organisationen inte har samma kontroll över utrustningen. Dessutom efterfrågas applikations- och verksamhetskonsulter. Fokus flyttas från att leverera burkar till att se till att it-tjänsterna verkligen fungerar, säger Fredrik von Essen, näringspolitisk expert IT- & Telekomföretagen.

En annan trend är outsourcing. Systemutveckling på mer grundläggande nivå läggs ut i allt större utsträckning till lågkostnadsländer, vilket gjort att den enklare utvecklingen har en stark prispress och en hårt styrd timdebitering.

Att kunskapskraven ökar och att jobben som kan lämpa sig som en inkörsport till yrkeslivet försvinner utanför landets gränser gör det svårt att överbrygga glappet mellan de nyutexaminerade och den brist som det finns på flera områden.

– Har man någon typ av ingenjörsutbildning har man lättare att ta sig in på arbetsmarknaden, däremot kan det bli svårare för de med system- och datavetenskap utan praktisk erfarenhet. Som konsult ska du också ha social förmåga, kundförståelse och förståelse för affären. Så det är höga krav som ställs på konsulterna, framför allt om du är ung, fortsätter Fredrik von Essen.

Ulf Pettersson, vd på Know IT Stockholm, bekräftar bilden av ett tydligt ökat tryck från kunderna de senaste sex till tolv månaderna. Framför allt handlar det om en växande efterfrågan inom testområdet. Många kunder har större komplexitet i sina system än tidigare.

Utvecklare inom Dotnet är en annan kompetens som är väldigt efterfrågad, men även Sharepoint och kollaborationslösningar ökar.

Molntjänster är fortfarande i ett tidigt skede, förklarar Ulf Pettersson, men de växer. Efterfrågan på internettjänster och mobila tjänster fortsätter att öka och har i nuläget en snabbare tillväxttakt än molntjänster.

– Det är faktiskt inte i första hand andra konsultbolag som utgör ett hot, i stället tror jag att konsultbolagen generellt sett tappar mer till sina kundföretag. Vi tappar ibland även personal till specialistbolag, men den konkurrensen är inte så stor. Däremot är det viktigt att jobba med känslan av samhörighet även i större konsultbolag, känslan av att ha nära till beslut och närmaste chef är av stor betydelse.

Hur branschen ska lyckas matcha konsultföretagens kompetenskrav med de nyutexaminerades kunskaper är ett problem som återstår att lösa.

Att kraven ökar även under de kommande åren tycks alla vara överens om.

– I framtiden blir det allt viktigare att ha förmågan att se affärs- och kostnadsnyttan i uppdragen som konsult. Med andra ord blir det allt viktigare att verkligen kunna kundens verksamhet och bransch för att kunna öka kundens affärsnytta, säger Ulf Pettersson.

Fakta

  • Projektledare, gärna specialiserad.

  • SAP-konsult.

  • Säkerhetskonsult.
  • Applikationskonsult.

  • Dotnetkonsult.

  • Sharepointkonsult.
  • Kollaborationslösningar.

  • Mobila applikationer.

  • Molntjänster.
  • Internettjänster.