Projektledarrollen har genomgått en stor förändring de senaste 20 åren. Då var det en uppgift som sköttes i mån av tid, vid sidan om det ”riktiga” jobbet, ofta på övertid.

– Projektledaren har fått en tydligare roll och högre status. Det har utvecklats till ett eget yrke, säger Ulf Bengtsson, vd på Wenell Management, ett konsultföretag inom projektledning.

Efterfrågan ökar stadigt när det gäller projektledare. Behovet av tillfälliga organisationer som byggs upp för att lösa problem växer, och då är projektformen ett vanligt alternativ.

– Utvecklingen går mot mer och mer löst sammansatta organisationer. Många verksamheter jobbar med förändring och då måste de kraftsamla ibland och sätta in extra mycket resurser. Då leds arbetet ofta av en projektledare.

Ulf Bengtsson ser två delar i projektledarens arbete. En som handlar om metodik och att kunna använda de mer praktiska verktyg som finns. Den andra handlar om beteende, det vill säga ledarskap och kommunikation.

– Projektledning handlar mycket om människor. En stor del av jobbet kretsar kring samspel inom gruppen och med omvärlden i form av intressenter, styrgrupper, beställare och linjechefer.

Han betonar att relationen och samspelet med beställaren är viktig för att lyckas.

– Tyvärr är det inte ovanligt att projektledare blir lämnade ensamma. Det gäller att stå på sig och inte acceptera oklara förutsättningar. Många säger ja direkt, utan att diskutera villkoren, för att de blir så glada för att få uppdraget.

För att vara en duktig projektledare måste man vara bra på att kommunicera, slår han fast.

– Det är den allra viktigaste egenskapen. Man måste vara utåtriktad och intresserad av människor och kunna ge feedback. En duktig projektledare ger duktiga projektmedlemmar och det är grundförutsättningen för att lyckas.

Kunskaperna om området som projektet jobbar med är däremot inte lika nödvändiga. De finns ofta i projektgruppen eller i övriga organisationen.

– Projektledaren behöver inte kunna allt! Man ska vara en bra coach snarare än att göra jobbet själv. Däremot är det viktigt att stå för ordning och reda och sunt förnuft, säger Ulf Bengtsson.

Projektledare inom it är generellt sett yngre än i andra branscher, och eftersom många har en mer teknisk än beteendevetenskaplig utbildning får de ofta jobba hårdare med ledarskapet, konstaterar Ulf Bengtsson.

– Jag har en känsla av att it-projektledare är ganska unga när de kastas in i rollen.

– De kan ofta processerna och börjar med att hålla sig till verktygslådan. Men de har inte ledarskapet och då kan det vara svårt med höga krav från omvärlden.

Men även för mer erfarna projektledare är jobbet tufft, konstaterar han.

– Det är lättare att sitta som en av flera i en grupp. Som projektledare vet många vem man är och börjar det blåsa snålt måste man vara trygg i sig själv för att klara av det.

Något som har tilltagit kraftigt de senaste åren är certifieringar inom projektledning. PMI och IPMA heter de största.

De som genomgår en certifiering gör det oftast för att de vill ha ett kvitto på sina kunskaper. Annars är det främst konsultbolag som frågar efter det. Organisationer som kommuner och landsting eller industriföretag bryr sig inte så mycket om det.

– Det kan nästan vara tvärtom. Då riskerar man att personen i fråga är väldigt attraktiv för ett konsultföretag och kanske lämnar sitt uppdrag för ett annat projektledarjobb.

Fakta

  • Var inte rädd för att ta på dig en projektledarroll. Ta chansen att få arbeta med helheten och få en större överblick. Det är utvecklande.

  • Hugg på det som du är duktig på. Fokusera på dina starka sidor och bygg ditt ledarskap utifrån det. Dina svaga sidor finns det andra som är starka på.

  • Var så tydlig som möjligt. Ge mycket feedback och var öppen för att ta emot åsikter. Våga fråga hur projektmedarbetarna tycker att du fungerar.
  • Skaffa dig en mentor, gärna i den egna verksamheten, men inte någon som är med i projektet.

IPMA, International Project Management Association:

  • En internationell organisation som är starkt representerad i Europa och Asien. Olika medlemsorganisationer representerar IPMA på nationell nivå.
  • I Sverige representeras IPMA av föreningen Svenskt Projektforum.
  • IPMAs program för certifiering omfattar fyra nivåer: projektkunskap, projektledare, senior projektledare och projektchef.

PMI, Project Management Institute:

  • En amerikansk organisation, som liksom IPMA är spridd över en stor del av världen.
  •  De flesta medlemmarna finns dock i Nord-amerika, men representeras av lokala föreningar i världen.
  •  PMI-certifiering finns i två olika nivåer som kallas PMP och CAMP, varav PMP är den vanligaste och mest spridda.

Källa: Projektkurser.se