Beatrice Silow gör allting rätt i karriären – en gedigen utbildning, arbete på mindre ort, arbete utomlands, professionellt engagerad utanför arbetsplatsen – och det ger resultat.

Efter årsskiftet blev hon befordrad till affärschef för strategiområdet på konsultbolaget Sigma. Nu är hon Business Unit Manager, vilket inkluderar personalansvar för fem konsultgruppschefer och cirka 65 konsulter på Sigma.

– På Sigma har vi ofta kombinerade tjänster. Jag har i sex år arbetat som konsult samtidigt som jag varit konsultchef för en mindre personalgrupp. På så sätt är det lätt för den närmaste chefen att sätta sig in i personalens situation, säger Beatrice Silow.

Personalansvaret ser hon som en rolig del i arbetet.

Hur är du som chef?

– Jag är en coachande chef, tror jag. Jag vill hålla en hög servicenivå, att min personal ska vara framgångsrik och få den utveckling de behöver och vill ha. Jag försöker vara tydlig med vad som ska göras, ha en strukturerad planering och följa upp.

Karriärutvecklingen har inte bara skett på arbetsplatsen. Beatrice Silow är även engagerad i Svenskt Projektforum, som certifierar projektledare.

– Projektledning är något jag brinner för. Jag har aldrig varit någon beräkningsingenjör utan fokuserade från början på att leda projekt.

På Sigma har hon varit delaktig i att ta fram ett koncept som hjälper kunderna att nå framgångar med sina projekt och som även inkluderar ett program för intern kompetensutveckling inom projektledning.

Beatrice Silow är utbildad civilingenjör vid maskinprogrammet på Chalmers. Hon började på Ericssons traineeprogram i utlandet direkt efter utbildningen.

Tillbaka i Sverige arbetade hon i ett par år på Ericssons mobiltelefonfabrik i Kumla och gick där från produktionstekniker till projektledare.

– Jag har hela tiden haft stora valmöjligheter i min karriär och har det fortfarande. Utbildningen har gett mig en bra grund för det, säger Beatrice Silow.

Efter nära 15 år som projektledare kände hon att det var dags att göra något nytt. Som projektledare är det ett naturligt steg att bli chef, anser hon.

Vad tycker du är roligast i jobbet?

– Att kunna hjälpa mina kunder att åstadkomma en förbättring eller förändring. I chefsrollen är det utvecklande när man kan bidra till att någon växer och går vidare – kanske inom ett område de själva inte trodde att de skulle klara av. Det är väldigt energigivande.

Hon tycker också att det är roligt att det händer mycket, det är många affärer på gång och just nu rekryterar Sigma.

– Det är stimulerande. För mig personligen är det roligt att få vara med och påverka. I min nya roll öppnas möjligheten att arbeta mer strategiskt.