Ica Group IT är ett av de företag som nyligen har stärkt sin projektorganisation.

Förra året rekryterades åtta personer till de båda projektledargrupperna som nu består av närmare 40 personer.

Drygt hälften är fast anställda och resten är konsulter. Ica Group IT vill att andelen anställda ska bli större framöver.

– Vi rekryterade under hela 2010 för att skapa en bra bas med egna projektledare. Vi vill ha folk som kan Ica. Som spindeln i nätet är det bra att känna organisationen, säger Patrick Mendola, gruppchef för de tekniska projektledarna på Ica Group IT.

Patrick Mendola vill helst att den som börjar som projektledare både har ledaregenskaper och flera års erfarenhet inom både teknik och projektledning.

Det ställs höga krav på projektledaren, men det är också en mer avancerad roll än tidigare.

– Den sociala och personliga kompetensen måste finnas där från början. Det handlar om att ha ett driv, förmågan att förhålla sig till omgivningen och kunna kommunicera med olika personer, både tekniker, beställare och projektmedlemmar.

Kunskaper om verksamhet och projektmetoder går att komplettera genom utbildning.

– Jag är alltid ute efter duktiga projektledare och håller ögon och öron öppna. Det är bra att ha en bunt namn när det blir dags att rekrytera.

Patrick Mendola är övertygad om att projektledare är ett framtidsyrke.

– Absolut. Sedan är frågan hur rollen ser ut framöver. Även om basen är densamma ändras den säkert. Nu diskuteras det mycket kring hur agila utvecklingsmetoder påverkar projektledaren och de modeller som används.

Efterfrågan på projektledare mattades inte av lika mycket som andra it-tjänster under konjunktursvackan, enligt David Melin-Högrell, ansvarig för projektledningstjänster på konsultbolaget EDB.

– Jag skulle säga att den har gått från relativt okej till väldigt god under det senaste året. Nu växer det rejält, vilket innebär att vi rekryterar.

David Melin-Högrell tror att behovet av projektledare fortsätter öka inom överskådlig framtid, allt eftersom projektifieringen ökar i näringslivet.

Han håller med om att kraven på gedigen erfarenhet har ökat markant de senaste två tre åren. Helst ska projektledaren ha jobbat i samma bransch med samma typ av projekt.

Det hänger också ihop med att antalet rena it-projekt är färre. De handlar nu minst lika mycket om förändringar i verksamheten, och därmed breddas projekten.

– Det går mer och mer från it-projekt till verksamhetsprojekt. Fokus är inte längre på att bygga system. De flesta större organisationer har erfarenhet från katastrofprojekt som visar hur det kan gå om de drivs som rena it-projekt, säger David Melin-Högrell.

Projektledaren involveras i hela processen mer än förut och måste ha förståelse för verksamheten och tyngd i ledarskapet.

– En bra projektledare är en kombination av en stark ledare, en duktig administratör och en dagisfröken. Han eller hon ska alltid ha koll på läget och gärna upptäcka problem innan de har hänt.