Lönerna för projektledare följer i stort sett de generella it-lönekurvorna. Lönespannet är ganska stort eftersom jobbet kan variera så mycket beroende på hur omfattande och hur komplext projektet är.

Den som leder mindre utvecklingsprojekt ligger endast något högre än sina systmutvecklingskolleger, medan den som leder de största projekten har en månadslön på över 100 000 kronor, enligt Nikas Zandelin, vd på analysföretaget Exido.

– Skillnaderna kan vara stora mellan olika konsultbolag eftersom de små inte kan ta samma priser.

Kundföretagen vänder sig till de stora konsultbolagen för de mest komplexa projekten. Därmed är projektledaruppdragen mest kvalificerade där.

– Där får den som är projektledare verkligen chansen att visa att han eller hon klarar av att hantera stora projekt. Där det finns en hög komplexitet är kunderna beredda att betala mer.

Samtidigt ställs också större krav på den som leder projekten. It-projekten är allt oftare affärsdrivna och måste visa att de levererar nytta till verksamheten.

Den som leder affärssystemsprojekt kan generellt räkna med högre lön än den som driver ett ”vanligt” it-utvecklingsprojekt.

Niklas Zandelin tror att löneutvecklingen för projekledare inom it-området fortsätter att vara bra.

– Projektledare som klarar komplexitet, och som både kan tekniken och levererar kundnytta, kan ha en väldigt god individuell löneutveckling. Eftersom de i hög grad är med och lägger grunden för fler affärer ses de ofa som hjältar, säger han.