Att arbetsmarknaden vänder uppåt är tyligt och det är framförallt inom onlinejobb som inte kräver fysisk närvaro där antalet arbetstillällen ökar framtigt. Dessutom söker allt fler arbetsgivare personer som både har teknik- och marknadskunskaper, hävdar Elance som analyserat rekryteringsplanerna i USA för 2011.

För den som vill söka nytt jobb är det digitala portföljer och inte traditionella cv:n som gäller. Meritförteckningar på papper försvinner och ersätts av digitala portföljer på Linkedin, bloggar eller onlinetjänster. Allt handlar om att sälja in det egna budskapet till rekryterare med arbetsdokument, referenser och meriter online.

Här är de områden som kommer att blomstra starkast under året:

1. Mobilen - den nya persondatorn. Under 2010 blev det klart att det är mobilen som gäller. Mer jobb för mobila utvecklare alltså. Under året ökade antalet jobb för mobilutvecklare med 98 procent.

2. Mer rekrytering och arbete i molnet. Molnet är inte bara ett it-verktyg, det blir även en arbetsform. Det innebär trender som digitala arbetsplatser, realtidssamarbete, telenärvaro och anställningsplattformar online, som gör det enklare och snabbare än någonsin att anställa, göra affärer och arbeta.

3. 
Nyare och rikare webbstandarder. Ökningen mot allt mer ”rikt” webbinnehåll fortsätter. Html5 knappar långsamt in på Flash som den ledande plattformen av multimedieinnehåll. Här ökar behovet av personal som kan html5, även om Flash förblir ledande. Oavsett vem som vinner så ligger marknaden öppen för dem som kan någon av teknikerna, eller båda.

4. Företagen blir mer sociala. Företag investerar allt mer i social nätverksteknik vilket påverkar hela kedjan. Ordets makt gäller på Facebook, Twitter och Groupon och då ökar behovet av anställda som förstår de sociala mediernas betydelse.

5. Traditionell marknadsföring dör. Allt fler företag övergår från exempelvis direktmarknadsföring och telemarketing till webb-baserad marknadsföring via sökmotorer, optimeringsverktyg och sociala medier.

Marknadsföringen kommer inte heller längre ske bara mellan leverantör och kund utan även via ett nätverk av kontakter med allt från sociala medier till nära vänner.

Fakta

När arbetslösheten 2009 nådde rekordhöjder var förhoppningen att 2010 skulle bli ett comebackår, men återhämtningen har gått långsamt.

Nu tar rekryteringen fart, framför allt online, och trenden visar inga tecken på att bromsa in, enligt amerikanska Elance.