– Avundsjuka på jobbet är väldigt vanligt, mycket vanligare än vad man vill erkänna. Att den uppstår lätt beror på att vi ständigt jämför oss med varandra, vilket i sin tur grundar sig i vårt behov av att hitta vår plats i världen, att få en måttstock på oss själva, säger Nina Korvela, doktorand i psykologi på Högskolan i Borås, som för närvarande skriver en doktorsavhandling om avundsjuka på arbetsplatsen.

Ofta avundas vi någon i en liknande position och om även faktorer som kön och ålder samstämmer tenderar vi att jämföra oss ännu mer. Det kan handla om att vi tycker att en kollega får mer uppmuntran från chefen, inte bara i form av ekonomisk kompensation. Det kan också handla om att han eller hon får en befordran eller bättre arbetsuppgifter.

Även om avundsjuka är ett utbrett fenomen förekommer det i ännu större utsträckning på arbetsplatser där karriärmöjligheterna är stora och där det är uttalat att man ska göra karriär. Ledarskapet är avgörande för att skapa ett gott arbetsklimat. En chef måste vara försiktig med att visa om han eller hon tycker bättre om en medarbetare än en annan och även tänka på hur folk får avancera internt.

– Chefen får inte bli för mycket kompis med de anställda, men inte heller vara frånvarande. Man måste ha ett tydligt ledarskap utan att det blir auktoritärt eller strängt, påpekar Nina Korvela.

Enligt Marta Cullberg Weston, psykolog och författare till boken Avund och konkurrens, finns det olika typer av avundsjuka.

Det finns positiv avund, vilket kan vara att ge komplimanger såsom har så fina barn”.

Sedan finns det konkurrerande avund som kan fungera som sporre att vilja pröva det någon annan gör och lyckas själv.

Den tredje däremot är den missunnsamma avundsjukan, vilken ger en negativ inställning och kan få en att göra saker bakom ryggen på varandra.

– Sådan avund gör att arbetsprestationen sjunker, det blir dålig stämning och kan även leda till hög personalomsättning eftersom de anställda inte trivs. Som chef är det därför viktigt att tänka på vad som skapar avund. Om du till exempel höjer någons lön är det viktigt att du visar de andra vad de kan göra så att även de får lönehöjning, säger Marta Cullberg Weston:

– Chefen måste också vara tydlig med att det inte är okej att snacka skit i arbetsgruppen. Om du märker att någon pratar bakom ryggen på en av de andra i gruppen, ta istället in båda personerna i ett rum och låt dem tala ut. I de fall som chefen behandlar de anställda olika är det A och O att påtala det, även om det blir hus i helvete.

Ju fler som säger ifrån desto bättre, anser hon.

– Sen är det klart att man ibland kan stånga sig blodig, att det inte hjälper att prata och att chefen redan bestämt sig. Det finns avund på arbetsplatserna, men i många fall är det orättvist på riktigt, säger Nina Korvela.

Svaret på hur man ska hantera sin egen avund tycks i mångt och mycket ligga i att vända blicken mot sig själv.

– Använd avunden som en spegel och fråga dig vad den säger om dig själv. Är det något jag längtar efter och hur kan jag förverkliga mig själv? Det är viktigt att inte jämföra sig själv med andra utan att utgå från sig själv, säger Marta Cullberg Weston.

För den som är objekt för avundsjuka handlar det i grund och botten om att ligga lågt och absolut inte skryta.

– Om du har fått det lite bättre eller är lite bättre, var cool i det. Reagera inte heller på andras reaktioner. Om du utsätts för skitsnack eller utfrysning, ignorera det i stället för att gå i gång på det, då blir det bara värre, avslutar Nina Korvela.