Åtta av tio arbetsgivare planerar att anställa inom de närmaste tre månaderna. Det visar Stockholmsbarometern, en konjukturundersökning gjord av Stockholms Handelskammare.

Men att kampen hårdnar om personalen innebär inte att företagen blir mindre noggranna med vem de anställer – tvärtom. I stort sett alla företag gör bakgrundskontroller när de anställer. Endast en av hundra arbetsgivare tittar aldrig upp de uppgifter som de arbetssökande uppger.

Att företagen kommit på en kandidat med att ljuga om sina uppgifter tycks däremot inte vara vanligt förekommande- 42 procent av de tillfrågade rekryterarna har vid enstaka tillfälle valt bort en kandidat på grund detta, medan 3 procent uppger att det hänt flera gånger. Över hälften av rekryterarna har däremot aldrig varit med om en sådan situation.

Detta kollar arbetsgivarna upp:
Referenser 98%
Tidigare anställningar 89%
Utbildningshistorik 73%
Gör sökningar på internet, t.ex Google 32%
Hälsokontroll 21%
Vi förlitar oss på rekryterings- och bemanningsföretag 20%
Sociala medier som Twitter och Facebook 18%
Kreditupplysning och betalningsanmärkningar 14%
Företagsengagemang 14%
Alkohol- och drogtest 14%
Inkomstuppgifter 7%
Frånvaro via Försäkringskassan 5%
Konkurser 4%
Övrig privatekonomi 3%
Vi gör inga bakgrundskontroller 1%

Fakta

I Stockholmsbarometern ingår svar från 986 respondenter som är rekryteringsansvariga på företag i Stockholms län.

26 procent representerar företag med över 500 anställda, 36 procent mellan 101 och 500 anställda, 24 procent mellan 50 och 100 anställda och 14 procent på företag med färre än 50 anställda.

Bakom Stockholmsbarometern står Stockholms Handelskammare.