It-teknikern var anställd vid kommunens dataavdelning, där han förutom att jobba på avdelningen, även åkte ut till kunder för att åtgärda problem på plats.

Anledningen till att kommunen beslutat sig för att säga upp it-teknikern var han manipulerat tidsangivelserna i kommunens flextidsystem och därmed fått lön för tid han inte arbetat, skriver tidningen Lag och avtal.

It-teknikern hade en ordinarie arbetstid från kvart i åtta till fem, med möjlighet till flextid både morgon, lunch och eftermiddag. Dessa arbetstider registrerades automatiskt och om han nyttjade flextiden skulle registreras manuellt, men en sådan korrigering krävde en kommentar.

Det kommunen fann anmärkningsvärt var att it-teknikern under de 99 dagar han jobbade 2008 ändrat i tidrapporten 37 gånger utan en enda kommentar. Inte ens när han fick reda på att kommunen tänkte avskeda honom gav han någon förklaring.

Dessutom visar kommunens granskning att han under de tider som omfattas av den manuellt registrerade tiden inte bevisligen hade utfört något jobb. Han hade varken varit inne i ärendehanteringssystemet eller samtalat i mobilen.

Efter avskedet stämde it-teknikerns fackförbund SKTF Linköpings kommun till Arbetsdomstolen och krävde att avskedandet skulle ogiltigförklaras, då de hävdade att it-teknikern inte tidrapporterat fel.

Nu ger Arbetsdomstolen kommunen rätt då ”teknikern genom de manuella ändringarna felaktigt registrerade tid som arbetstid”. Det innebär utan tvekan att det förtroende som tidsredovisningssystemet bygger på allvarligt har åsidosatts, skriver domstolen i sin dom.