– Jag jobbar med att coacha ledare och det råder en hel del frustration och krockar mellan 80- och 90-talisterna och deras chefer och kolleger. Många av krockarna grundar sig i missuppfattningar. Därför bestämde jag mig för att skriva den här boken.

Hur skiljer sig 80- och 90-talisterna från andra?
– De är otåliga, illojala och egocentriska på så sätt att de utgår från sin egen vinning i stället för gruppens. Det ser arbetsplatsen som en utvecklingsarena och inte som ett ställe dit man går och utför sitt jobb. Sedan är det för tidigt att säga om de kommer att fortsätta vara så här.

På vilket sätt bör cheferna anpassa sig?

– De måste lägga mer av sin tid på själva ledarskapet – de förväntas finnas till hands, stötta och coacha medarbetarna snarare än att vara instruerande. Dessutom tvingas cheferna bli mer transparenta kring sin egen och företagets agenda.

Hur blir den här generationen som chefer?
– Först och främst tror jag att bilden av ledarskap förändras. Ledarskap kommer att ses mer som en inriktning och blir ett yrkesval. En utmaning för den här generationen är att sätta sig själva i andra rummet och i stället lyfta fram sina medarbetare.