Med 88 procent av företagen som erbjuder medarbetarna flexibelt arbete ligger de svenska arbetsgivarna över de globala genomsnittet på 81 procent. Det visar en undersökning från kontorslösningsleverantören Regus.

Framförallt är det ökad produktivitet, minskade omkostnader och bättre balans mellan arbete och fritid som lyfts fram som fördelar. Sex av tio företag tror också att kostnaderna är lägre än om man har fasta arbetstider och arbetsplatser.

Tre fjärdedelar av de företag vars anställda har flexibla arbetsförhållanden säger att personalen lyckats skapa en bättre balans mellan jobb och privatliv, vilket i sin tur ökar både motivationen och arbetsglädjen. Ett av två företag anser att produktiviteten höjts medan en fjärdedel tycker att det får företaget att växa.

Däremot tycks inte alla anställda omfattas av samma erbjudande utan det är framförallt de seniora medarbetarna som får arbeta flexibelt.

Undersökningen omfattar 17 000 företagsrepresentanter i 80 länder. I Sverige medverkade 246 företag.