Det är framförallt de usla arbetsförhållandena som ligger bakom fabriksarbetarnas självmord, skriver E24 och refererar till en undersökning av Centre for Research on Multinational Companies and Students & Scholars Against Corporate Misbehaviour (Sacom) som omfattar tillverkarens 500 000 medarbetare.

Det är också Sacom som avslöjar det antisjälvmordskontrakt som medarbetarna måste skriva på. Kontrakten begränsar familjernas rätt till ekonomisk kompensation till en miniminivå om de anställda tar sina liv. Några av Foxconns representanter har till och med anklagat de anställda för att ta sitt liv för att säkra en stor ekonomisk kompensation till familjemedlemmarna.

Enligt de intervjuer Sacom genomfört jobbar de anställda vanligtvid mellan 60 och 80 timmar övertid i månaden, dessutom är det förbjudet att prata med varandra under arbetstid.

Sacom-företrädaren Leontien Aarnoudse konstaterar att fabriksarbetarna schemaläggs så att de tvingas jobba övertid. Dessutom är grundlönen så låg, så det enda sättet att överleva rent ekonomiskt är att arbeta övertid.

– Villkoren är väldigt tuffa och dessa medarbetare har sällan ett socialt liv. Att jobba i fabriken är deras enda möjlighet, säger han till The Daily Mail.

Den kinesiska underleverantören säger sig ha vidtagit åtgärder, bland annat genom att sätta upp skyddsnät runt fabriksarbetarnas sovsalar för att stoppa självmordsförsök.

Apple anser att Foxconn agerat snabbt för att åtgärda problemen, men medger att flertalet kvartstår.

Utöver Apple levererar Foxconn, som är ett av världens största elektronikföretag, till såväl Sony, Nintendo, Hewlett-Packard, Dell som Nokia.

Dessvärre tycks inte Foxconn vara den enda kinesiska tillverkaren som behandlar sina anställda ”inhumant, som maskiner”, utan det är vanligt förekommande bland kinesiska tillverkare av Iphone- och Ipadprodukter, konstaterar Sacom.