Det är forskaren Farida Rezulsada som tagit fram tio frågor för den som vill ta reda på om hon eller han har en kreativ arbetsgivare:

1. Uppmuntras du att komma med nya idéer och vara kreativ på jobbet?

2. Vågar du och dina arbetskamrater ta egna initiativ även om ni inte vet hur slutresultatet blir?

3. Är det okej att misslyckas på ditt företag?

4. Är atmosfären levande och händelserik?

5. Finns det utrymme för humor och skratt på jobbet?

6. Lyssnar din chef på dig eller för han/hon snarare en monolog?

7. Har du tid att tänka ut nya idéer?

8. Har du och dina kollegor något inflytande över hur företaget styrs och utvecklas?

9. Använder ni ett uppmuntrande språk på jobbet?

10. Uppmuntras du att samarbeta med andra?

Facit

0-3 ja: Du får nog inte utrymme för din kreativitet.

Exempel på företag: Ett företag som inte verkar på en konkurrensutsatt marknad och därför inte heller behöver anpassa sig.

4-6 ja: Inget superkreativt företag, men har möjlighet att bli det. För att förbättra situationen kan du jobba på de punkter du svarat nej på och förstärka de du svarat ja på.

Exempel på företag: Ett sådant företag har säkerligen förmågan att vara mer kreativ än vad man är. En vanligt bakomliggande orsak är att företaget inte värderar personalens kreativa förmåga tillräckligt. Troligtvis är det ett etablerat företag som nu lägger största kraften på själva organisationen.

7-10 ja: Du jobbar nog på ett superkreativt företag.

Exempel på företag: Personalen ges tid att vara kreativa vilket i sin tur lockar till sig ännu mer kreativ personal, såsom Google. Företaget är snabbrörligt, och kan skapa oväntade och innovativa lösningar.

Källa: Shortcut