Förståelse för både verksamhet och affärer är något som allt fler it-konsulter förutsätts ha. För verksamhetskonsulten är det snarare tvärtom.

Han eller hon behöver inte vara någon it-specialist, men förutsätts vara vass på att utveckla företag och organisa-tioner, ta fram verksamhetens krav på informations- och it-stöd och få människor att vilja arbeta på nya sätt.

Enligt Fredrik Erbing, ansvarig för Acandos verksamhetskonsulter, befinner vi oss fortfarande i ett tidigt stadium av informationssamhället. Därför kommer kundernas affärsmodeller att utvecklas och för att tillämpa dem krävs en fortsatt utveckling av styrmodeller, processer, organisationer och informationsstöd, förklarar.

– Verksamhetskonsulterna får en allt mer central roll när man ska utveckla verksamheter. Samtidigt ställer den ökade förändringstakten hos våra kunder krav på en flexibel tillgång på kompetens och där kommer de här konsulterna att spela en väsentlig roll.

Att verksamhetsutveckling är i ropet konstateras bland annat i Acandos ledningsbarometer 2011. Nio av tio tillfrågade företag säger att de ska öka sina investeringar på området.

– Arbetsmarknaden för kompetenta medarbetare är mycket bra. I den konjunktur vi befinner oss i prioriterar kunderna verksamhets- och framtidsorienterade frågor, konstaterar Fredrik Erbing.

Även affärssystemsleverantören Jeeves bekräftar bilden av att den här yrkesgruppen går en ljus tid till mötes.

– Efterfrågan ökar och med tanke på att försäljningen ser ut att fortsätta gå bra, är arbetsmarknaden väldigt god för verksamhetskonsulterna, säger Andrea Wetterberg, ansvarig för tjänsteleveranser på Jeeves.

En akademisk examen, vanligtvis civilingenjör eller civilekonom, är för det mesta en förutsättning för att få jobb som verksamhetskonsult. I de fall där undantag görs uppvägs det av lång relevant yrkeserfarenhet.

Det är inte bara den formella meritlistan som helst ska vara gedigen, utan även ribban för de personliga egenskaperna sätts relativt högt.

– Det är viktigt att vara både lyhörd och lösningsorienterad. Med tanke på att företagen jobbar alltmer internationellt måste man också förstå den internationella arenan. Sedan gäller det att hänga med i det senaste både vad gäller bransch och olika tekniker, säger Andrea Wetterberg.

Andra viktiga egenskaper är nyfikenhet, att tycka om utmaningar och vara analytisk, men också att ha förmågan att anpassa sig, påpekar Fredrik Erbing.

– Som verksamhetskonsult måste man kunna smälta in hos nya kunder och jobba tillsammans med kundens medarbetare.

Även om efterfrågan är god och framtiden ser lovande ut kan verksamhetskonsulterna inte luta sig tillbaka.

– I framtiden jobbar vi konsulter ännu mer med färdiga metoder och lösningar. Det i sin tur ställer högre krav på egen kompetensutveckling, liksom förmågan att hitta och utnyttja metoder och erfarenheter inom och utanför den egna organisationen. Vinnarna blir de konsulter som har rätt metoder och förmågan att tillämpa dem utifrån varje kunds unika situation, säger Fredrik Erbing.