Efterfrågan har ökat dramatiskt om man jämför med krisåren. Då fokuserade kunderna mest på outsourcing och på att spara pengar, men under hösten förra året och ännu mer i år har de börjat fokusera på offensiva it-satsningar, säger Logicas vd Stefan Gardefjord.

I Arbetsförmedlingens nya prognos framgår tydligt vart arbetsmarknaden är på väg. Arbetslösheten sjunker stadigt och inom it-branschen slåss arbetsgivarna extra hårt om personalen. Mer än vartannat it-företag säger sig ha rekryteringsproblem och tar redan i dag till alternativa metoder.

En sådan är att anlita utländsk arbetskraft och enligt uppgift planerar flera svenska företag att ta fram skräddarsydda program för personer som har hög it-kompetens men bristande kunskaper i svenska. Dessutom ses direktrekrytering från utländska universitet som ett möjligt alternativ.

Konsult- och rekryteringsföretaget Elan IT är en av aktörerna som redan i dag letar kandidater utanför Sverige.

– I första hand handlar det om kandidater från England, Tyskland samt Östeuropa, Indien och Iran, säger Ulrika Wörding, marknads- och rekryteringsansvarig på Elan IT.

Däremot finns det fortfarande en tveksamhet i svenskt näringsliv till att rekrytera personal som bara pratar engelska, påpekar hon.

– Nu gäller det bara att få i gång kunderna. Men vi är helt inne på att det här är en del av framtiden och en del av lösningen.

It-branschen sticker också ut som den enda sektor där lönerna pressas uppåt till följd av marknadsläget. Lönerna ser dessutom ut att fortsätta höjas eftersom rekryteringsproblemen kommer förvärras för it-företagen under 2012.

Logica har redan problem med att hitta personal för att täcka kundernas behov.

– I dag tackar vi nej till uppdrag som vi inte kan möta, men det gäller främst den rena konsultmarknaden, där man hyr in enskilda konsulter. Vid stora åtaganden kan vi styra våra resurser, säger Stefan Gardefjord.

Även Logica har tagit nya grepp i sin rekryteringsstrategi. I år satsar företaget på nyutexaminerade och planen är att närmare en tredjedel av de Logica tänker anställa ska komma från denna grupp. Det har inte bara med konkurrenssituationen att göra, utan det är också ett sätt att öka mångfalden och att föryngra, påpekar Stefan Gardefjord.

– Mycket av det vi jobbar med har med nya tekniker att göra, vilket är en färskvara och där är de nyutexaminerade en bra tillgång.

För att klara bemanningspusslet lägger Logica också ut mer på externa leverantörer.

– Mellan 60 och 90 procent av våra nya projekt läggs offshore. Vi kommer att växa i Sverige, men ännu mer offshore. Därtill löser vi kompetensbristen genom underkonsulter. Logica är faktiskt en av de största konsultköparna i Sverige.

Fakta

Under 2011 års första kvartal sysselsatte informations- och kommunikationssektorn, vilket bland annat omfattar konsultbolag och telekomföre-tag, 186 000 personer. Det är 11 000 fler än samma period året innan.

Starkast uppför är det i konsultbranschen som har rekryterat hälften,

5 500 personer, av de som tillkommit under perioden.

Enligt arbetsmarknadsprognosen tros it-företagen lösa det genom att anlita utländsk arbetskraft, vilket kan innebära att den verkliga sysselsättningsuppgången är ännu högre än vad statistiken visar.

Källa: Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos 2011

Sigma är på jakt efter 400 nya under året, säger marknadschefen Anna Helton.

– Vi söker massor av kompetens, både utvecklare, tekniker och ingenjörer. Dotnet, Episerver, Java samt arkitekter, projektledare och beslutsstöd. Det som är absolut svårast att få tag på är dem med nischade kompetenser.

Det ser lovande ut för vissa yrkesgrupper, konstaterar Logicas vd Stefan Gardefjord.

– Det är en god efterfrågan på verksamhetskonsulter som har förståelse för tekniken men som framför allt kan branschen. Seniora projektledare, beslutsstödkonsulter, konsulter inom mobilitet och säkerhet är det också efterfrågan på.

Mobilitet
Ett av de allra hetaste områdena. Det handlar om att göra företagsfunktioner tillgängliga såväl via bärbara, smarttelefoner och Ipad.

Beslutsstöd
Världen är full av data och genom beslutsstöd kan företagen göra något meningsfullt av det och lättare förutspå framtiden.

”Machine to machine”
It-system som sammankopplas blir allt populärare. Det kan vara produktionsutrustning som kommunicerar med varandra, men också bilar som kommunicerar med en larmcentral.

Sociala medier

Den så kallade konsumentifieringen är viktig.

Molntjänster
Ett sätt för verksamheten att få en lösning snabbt och som ger hög flexibilitet och skalbarhet.

Grön it
Begreppet blir allt bredare i och med att allt fler företag ser it som en väg att förverkliga sina hållbarhetsmål.

Säkerhet
Blir viktigare i takt med att funktioner och system flyttar utanför huset i och med molnet.