Norge är ett land med en stark offentlig sektor som satsar mycket pengar på it, uppbackat av den till synes aldrig sinande oljekassan.

Att statliga pengar avsätts till långsiktiga it-projekt är avgörande för att it-branschen ska förbli välmående och slippa undan märkbara svängningar i den globala ekonomin.

– Vi har haft två år med bra tillväxt. Flera stora offentliga it-projekt är på gång just nu. Staten har beslutat att satsa ytterligare 580 miljoner norska kronor på tre statliga projekt: Altinn, en offentlig inrapporteringsportal, NAV, som motsvarar försäkringskassan och arbetsförmedlingen, och Polisen, säger generaldirektören Per Morten Hoff när vi träffas mitt i centrala Oslo i ITK Norges lokaler, vars ljusa och nymålade väggar står i kontrast till den mörkgråa och stenbelagda byggnaden.

Många faktorer skiljer den norska it-branschen från den svenska. It-satsningarna i den offentliga sektorn är större och mer långsiktiga och en annan skillnad är att it-avdelningarna inte är så stora som i Sverige – i stället har man valt att outsourca.

Däremot har svenska företag kommit betydligt längre med offshoringen. Här ligger svenskarna tre till fyra år före, vilket i sin tur frigjort svensk arbetskraft som kommit den norska marknaden till del.

– Det har varit stor export av it-arbetskraft från Sverige, och framför allt Göteborg, till Kongsberg och Oslo. Extra märkbart blev det för tre år sedan i samband med att Volvo IT började skära ner, säger Per Morten Hoff, som beräknar antalet lediga it-tjänster i landet till ett par tusen.

– Den svenska arbetskraften är extremt viktig för Norge eftersom vi har brist på folk. Två områden där det är stort sug och där man ofta hämtar kompetens från Sverige är SAP och Dotnet, fortsätter han.

Enligt Hanne Zimmermann, vd på bemannings- och rekryteringsföretaget Xtra Personell, är suget efter it-kompetens starkt på många områden.

– Sharepoint, Citrix och VMware är några exempel, men även infrastrukturkonsulter och seniora projektledare efterfrågas. Sen finns det alltid behov inom support, gärna nyutexaminerade personer.

Svenskar efterfrågas särskilt på större it-företag med skandinaviska kunder som vill ha svensktalande personer. Även svenskar med specialistkompetens, såsom backend-utvecklare, och konsulter som vill flytta till Norge några år efterfrågas.

– Det är en fortsatt god arbetsmarknad för svenskar. Ofta finns det ett krav på att svenskarna har ett tre till fem år långt perspektiv när de flyttar hit, säger Hanne Zimmermann och tillägger att större it-företag med svenska kunder gärna anställer svensktalande personer.

Hur många svenskar som jobbar inom it i Norge är svårt att beräkna. IKT uppskattar antalet till mellan 5 000 och 9 000 personer.

– Totalt jobbar mellan 50 000 och 60 000 svenskar i Oslo och det finns en genomströmning på 100 000 svenskar per år i huvudstaden, säger Maria Dupont, projektledare på IKT Norge och inflyttad svensk sedan två år tillbaka.

Att det faktiskt är skillnad på att jobba i Norge och i Sverige råder inget tvivel om, anser hon.

– Ett exempel är lunchen. Här äter man sällan ute. I stället är det en smörgås med kollegerna som gäller. En annan skillnad är hierarkin. I Sverige har man mer respekt för chefen, i Norge tenderar man att ifrågasätta chefen mer och det är viktigt att alla kommer till tals.

Det låter som man får särskilda utmaningar som svensk chef här?
– Ja, som chef ska du vara beredd på att du kommer bli utmanad, men ta inte det som sägs personligt. Man har helt enkelt inte samma inställning till auktoriteter här.