• It-folket i Norge har låg anslutningsnivå till facket, i Sverige är det betydligt högre facklig aktivitet.
  • Sverige ligger tre till fyra år före när det gäller offshoring.
  • Lönenivåerna är högre i Norge, precis som levnadsomkostnaderna.
  • Norska offentliga företag har små it-avdelningar, merparten är outsourcad – till skillnad från svensk offentlig sektor.
  • Sverige är bra på industriell it, där har Norge inte så stark tradition.
  • Norge har flera framstående programföretag, bland annat Visma och Superoffice.