Att Fornebu en gång var Oslos huvudflygplats märks genom de obebyggda delar som består av kala fält. I dag huserar många it-företag i området, som är Oslos motsvarighet till Kista.

Flera av byggnaderna är uppkallade efter landets storföretag, bland annat Statoil och Telenor. Det är i en av dessa som jag träffar Geir Harald Vale, rekryteringsansvarig för it-konsultdelen på Accenture.

– Det råder hård konkurrens om talangerna. Vi rekryterar kontinuerligt, både nyutexaminerade och erfarna, säger han för att ge en bild av läget på den norska arbetsmarknaden.

Drygt hälften av Accentures 1 000 konsulter i Norge jobbar inom it, resten är verksamhetskonsulter och anställda inom outsourcing av affärsprocesser. Behovet av it-konsulter är stort på flera områden, konstaterar Geir Harald Vale.

– Vi söker framför allt konsulter inom rådgivning, såsom it-strategi och säkerhet, inom systemintegration och förvaltning. Även molnkompetens, som sträcker sig över alla tre områden, efterfrågas.

Säkerhet är en av de delar som växer mest, Java och Opensource är hetast inom systemintegration, och Oracle och SAP är det som gäller inom applikationsutveckling.

För att stå sig i konkurrensen om kompetensen mot konsult-jättar som Capgemini och Steria, men även företag som Statoil och Cisco, använder sig Accenture både av rekryterare och kontaktnät. För att locka till sig de nyutexaminerade gäller däremot tätt samarbete med landets högskolor, i form av både sommarpraktik, vägledning och tävlingar.

Hur ska man då vara för att passa in hos Accenture?

Utöver faktiska meriter ska man helst vara motiverad, lösningsorienterad, gilla att ta initiativ, jobba strukturerat och kunna lösa problem, förklarar Geir Harald Vale.

Accenture har sin verksamhet utspridd på tre platser i landet – Oslo, Bergen och Stavanger. Det är framför allt i huvudstaden som it-arbetsmarknaden finns.

Det sker också ett visst utbyte av konsulter mellan Sverige och Norge i olika projekt.

På frågan om vad han tror om framtiden, svarar Geir Harald Vale hoppfullt:

– Det ser stabilt ut både på kort och medellång sikt. Vi ser positivt på framtiden, det kommer nya it-projekt, både privata offentliga. Dem ska vi ta del av.