Från 2009 till 2010 ökade it-lönerna i Norge med 3,8 procent till 50 000 norska kronor i månaden, eller 58 000 svenska kronor, exklusive övertidsersättning. Det visar en sammanställning från Statistiska centralbyrån i Norge.

Enligt konsultbolaget Mercer har lönerna i branschen ökat med ytterligare tre procent under året, i linje med övriga marknaden. Det kan tyckas något sparsamt med tanke på den starka norska ekonomin och de positiva framtidsutsikterna.

It-lönerna som sticker ut allra mest är de tjänster som inte innebär ett ledaransvar. De tjänar betydligt mer än den genomsnittlige norrmannen. På chefsnivå är it-branschen mer harmonierad med lönerna för motsvarande poster inom andra sektorer.

Att lönerna mellan Sverige och Norge skiljer sig åt är tydligt. En norsk affärskonsult har en månadslön som motsvarar 65 000 svenska kronor i snitt, vilket kan jämföras med de 47 500 kronor som svenska affärskonsulter tjänar i genomsnitt.