Varför valde ni just it-folk?
– Vi ville göra en undersökning om kombinationen jobb och familj och då tyckte vi att de som arbetar med it var intressanta eftersom det är en grupp där många har ett arbete som är flexibelt i både tid och rum. Personerna vi intervjuade arbetar i it-branschen och merparten hade även partner som gjorde det.

Vad kom ni fram till?
– Flexibiliteten visade sig vara tveeggad. Å ena sidan underlättar det koordineringen. Då är det lättare att gå omlott på dagarna när det gäller hämtning och lämning på dagis och det är enkelt att kunna jobba hemifrån när barnen är sjuka till exempel. Å andra sidan är det ingen universallösning.

– Baksidan är att jobbet tenderar att äta sig in i familjelivet. Det är lätt att känna sig konstant uppkopplad. Även om många svarade att de vill sätta gränser och inte arbeta för mycket hemma tycker de att det är svårt att göra det i praktiken.

Vad utmärker it-jobbarna?
– De är väldigt inriktade på att vara jämställda jämfört med i andra branscher och de har en ovanligt reflekterande hållning. De diskuterar sådana frågor med varandra och uttryckte att de verkligen vill vara jämställda och kämpar för att vara det.

– En annan sak som vi lade märke till var att de resonerar väldigt praktiskt kring barn. Barn är ett slags projekt och innan man påbörjar det ska vissa saker vara uppfyllda. Förutom att ha jobb och ordnad ekonomi vill de ha rest och levt ett eget liv. Att skaffa barn var noga övervägt, ännu mer än hos andra yrkesgrupper vi tittat på.

Hur då?
– De har ett risktänkade när det gäller familjelivet och hade redan innan de fick barn tänkt på att det var viktigt att de som par fick tid tillsammans utan barn, och även att de fick egen tid för annars kanske det inte skulle hålla.