I våras trodde mer än vartannat svenskt företag på en växande efterfrågan på varor och tjänster. I höstens mätning dyker denna siffra kraftigt. Endast 18 procent tror att efterfrågan kommer öka framöver, konstaterar Arbetsförmedlingen i rapporten Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011.

Även i it-branschen har prognosen sänkts. Andelen som tror på en ljusare framtid har sjunkit till 34 procent från 57 procent på ett halvår. Trots de sjunkande siffrorna är it-företagen de mest optimistiska om man jämför samtliga branscher inom privat sektor.

– Vi ser en fortsatt utveckling där organisationerna försöker hitta rationaliseringar och it-branschen gynnas av det. Förra gången då sysselsättningen föll gick it-sektorn ganska helskinnad ur krisen och det tror jag kommer hända även denna gång, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Generellt sett klarar tjänstesektorn sig bättre än övriga branscher, vilket har sin förklaring i att nedgången handlar om en internationell kris. Grunden i den nationella aktiviteten är fortfarande okej, enligt Håkan Gustavsson.

– Det är framförallt exportföretagen som känner av krisen och i första hand slår det mot produktionsdelen. Forsknings- och utvecklingsdelen klarar sig undan.

Allra bäst ser det ut att gå för konsultbolagen och telekomsektorn. Inom telekom tror 58 procent på en stärkt tillväxt och bland konsulterna uppgår andelen som spår stark tillväxt till 44 procent.

Arbetsförmedlingen varnar dock för att optimismen kan vara väl tilltagen. Att så många som 34 procent av it-företagen tror på en ökad efterfrågan är en hög nivå, även om drygt hälften sänkt sina förhoppningar jämfört med i våras. Med facit i hand kommer it-företagen tänka att de borde sänkt prognoserna ytterligare, tror Håkan Gustavsson.

Men trots att it-branschen kanske är lite väl optimistiska i sina framtidsutsikter, kommer det vara den sektor som klarar sig bäst även de kommande sex till tolv månaderna.

– I förhållande till andra branscher kommer it ligga i framkant, säger Håkan Gustavsson.

Fakta

2013 kommer 8,5 procent av den arbetsföra befolkningen i Sverige stå utan jobb. Det innebär en ökning jämfört med 7,6 procent 2011 och 7,9 procent 2012. I år kommer sysselsättningen växa med 90 000, men denna siffra väntas vända till en minskning med 25 000 jobb 2013.