Sedan augusti har Skatteverket vuxit kraftigt inom test.

– För oss är det viktigt med kvalitetssäkring av produkterna till så låg kostnad som möjligt. Integrationen av systemen blir alltmer komplex och det är bättre att vi hittar felen än att exempelvis medborgarna eller medierna gör det, säger Micael Larsson, sektionsansvarig för Skatteverkets testcenter i Solna.

I dagsläget består testcentret av 19 personer och totalt sett jobbar drygt 70 personer, inklusive konsulter, med test inom myndigheten. Micael Larsson hoppas kunna expandera testverksamheten inom kort.

– Vi måste anställa fler, bland annat för att få ner konsultkostnaderna. Vi har ett stort behov av automatisering, vilket kräver tekniska testare, men vi vill även anställa prestandatestare, säger han.

Nyligen har han anställt tre testare som tillträder under våren och för närvarande är han på jakt efter ytterligare en handfull personer. Men helt lätt är det inte.

– Det är svårt att få tag på testare med rätt profil. Att många efterfrågar testare märks även när man löneförhandlar, säger Micael Larsson.

Liksom för många andra it-yrken är det framför allt i storstäderna som jobben finns. Utöver Stockholm ger bilindustrin i Göteborg upphov till många arbetstillfällen inom test i Västsverige, och även Sundsvall sticker ut som en god arbetsmarknad för testare.

– Testare är definitivt ett framtidsyrke. Arbetsmarknaden för testare kommer att växa utan tvekan, det är bara frågan om i vilken takt. Det är lätt att få jobb som testare, många rycker i våra konsulter, säger Hamdija Jusufagic på System Verification.

Även Sogeti märker av att konsultbolagets testare är populära. De flesta testarna har två tre erbjudanden att välja mellan, konstaterar Fredrik Scheja, ansvarig för Sogetis testcenter i Lund.

– Efterfrågan på testare har absolut ökat. För vår del växer området, så vi rekryterar så fort vi kan, säger han.

Framför allt används test inom klassiskt stora branscher som bank och finans, detaljhandeln, spelbranschen, läkemedelsindustrin, men även myndigheter. Enligt Jörgen Damberg, testare på Claremont, kommer vi se ett bredare behov av test i framtiden.

– Det kommer även att sprida sig till mindre företag som i dagsläget testar på ett mer ostrukturerat sätt.