Med en snittlön på knappt 35 000 kronor tjänar en testare bättre än en drifttekniker men fortfarande sämre än en systemutvecklare. Ändå har yrket fått en skjuts uppåt de senaste sex till sju åren, hävdar Jörgen Damberg, testkonsult på konsultföretaget Claremont.

– I samband med att man började ställa krav på certifiering höjdes lönerna. Då började man också skilja de riktigt bra testarna från de som var mindre bra, säger han.

De regionala skillnaderna är tydliga. I Stockholmsområdet ligger lönen 2 500 kronor över riksgenomsnittet, men desto sämre är det i Sydsverige. De sydsvenska testarna tjänar 32 112 kronor per månad i snitt, medan göteborgarna har en lön på 34 788 kronor – strax över riks-genomsnittet.

– Marknaden är god i både Stockholm och Göteborg, men även städer som exempelvis Sundsvall är bra för testare, säger Jörgen Damberg.

Även bonusnivåerna skiljer sig väsentligt åt. I Malmö och Lund uppgår den årliga bonusen, för dem som har en sådan, till drygt 12 000 kronor, vilket är väsenligt under de närmare 40 000 kronor som en testare i Stockholm i snitt får i bonus per år.

Fakta

Alla:
Månadslön: 34 680
Årsbonus: 24 803

Sthlm/Mälardalen:

Månadslön: 37 349
Årsbonus: 39 816

Västsverige:
Månadslön: 34 788
Årsbonus: 13 600

Sydsverige:
Månadslön: 32 112
Årsbonus: 12 333