Fråga:

Hej,
Jag jobbar som teknikinformatör sedan snart sju år tillbaka och skriver användarmanualer och reparationshandböcker.

Under den tiden har jag jobbat för samma företag men hela tiden suttit ute som konsult på två olika företag. Innan det jobbade jag i fem år som bland annat programmerare.

Jag tycker själv att min lön verkar ligga lågt, både inom yrkeskategorin och även inom företaget. Vet folk som börjat senare och har flera tusen kronor mer i lön än vad jag har.

Min ingångslön var på 22 000 och nu har jag 26900, en lön som steg lite förra året eftersom det var lön för två år och vi fick heller ingen ökning året innan. Det pratades också om att utjämna skillnaden mellan mäns och kvinnors lön inom företaget.

Jag bor i Örebro län och undrar alltså om ni vet ungefär vilken lönenivå jag borde ligga på?

Det har varit svårt att jämföra löner eftersom vår yrkeskategori inte alltid funnits med i den typen av listor.

Svar:
Hej,
du ligger mycket riktigt i underkant i lönehänseende. Du har vid det här laget varit yrkesverksam i sammantaget tolv år och jag förutsätter att du innan dess har skaffat dig akademisk utbildning.

Det är som du själv uppger svårt att ge en exakt rådgivning gällande lönen i ditt fall, och det är svårt även för mig, men mot bakgrund av din beskrivning av nuvarande arbete och tidigare arbetslivserfarenhet är det sannolikt att du skulle landa på en lön mellan 37 000- 40 000 kronor/månad.

Du uppger att du de senaste åren inte har fått någon löneökning viket givetvis har medfört att du har hamnat ännu mer i underkant lönemässigt.

Jag föreslår att du framför till din arbetsgivare att du har en lön betydligt under marknadsvärdet. Jusek rekommenderar till och med en nyutexaminerad högre ingångslön. Det kan säkerligen vara en tankeställare för arbetsgivaren att titta på din lön i förhållande till en nyutexaminerads lön.

Lycka till!

Sofia Rosu har mångårig erfarenhet av lönerådgivning, lönebildning och löneförhandling. Hon arbetar på Jusek och är ombudsman och förhandlare för förbundets medlemmar inom IT-sektorn. Jusek är ett av de största akademikerförbunden inom Saco och ansluter bl a systemvetare inom både den privata och offentliga sektorn.