Magnus Sjöqvist, produktutvecklingschef, Jeeves:

1. Vilka utvecklarkonferenser skickar ni anställda till?
Svar: Microsofts utvecklarkonferenser, både inom Sverige och utomlands.

2. Varför skickar ni dem på konferens?
Svar: Genom konferenserna ska våra anställda få den senaste informationen från Microsoft, men vi vill också att de ska fungera som uppmuntran.

3. Vilka ämnesområden är hetast?
Svar: Html5, Dotnet och Denali.

4. Vilka typer av konferenser saknas?
Svar: De som vi behöver finns nästan alltid tillgängliga.

Christer Ahlstedt, marknadschef, Apper Systems

1. Vilka utvecklarkonferenser skickar ni anställda till?
Svar: Öredev i Malmö och Scandinavian Developer Conference i Göteborg.

2. Varför skickar ni dem på konferens?
Svar: Vi brinner för systemutveckling och våra kunder uppskattar att våra konsulter hela tiden vill lära sig nya saker och att de ligger i framkant.

3. Vilka ämnesområden är hetast?
Svar: Big data, mobilutveck-ling, användbarhet och Windows 8.

4. Vilka typer av konferenser saknas?
Svar: Vi ser gärna att man på konferensen har möjlighet att fördjupa sig i vissa ämnen, exempelvis genom workshops och tutorials.

Peter Häggström, informationsansvarig, HiQ

1. Vilka utvecklarkonferenser skickar ni anställda till?
Svar: Gartnerträffen och Mobile World Congress, bland annat.

2. Varför skickar ni dem på konferens?
Svar: För att kompetensutveckla oss och tillföra kunskap och värde till HiQs verksamhet.

3. Vilka ämnesområden är hetast?
Svar: Mobilitet och e-handel.

4. Vilka typer av konferenser saknas?
Svar: Inga. Finns det ett hett ämne så finns det en konferens. Det svåra är att hitta konferensen med de bästa föreläsarna inom området.