Kvinnor och män ser helt olika på vilken som är den mest avgörande faktorn när de ska byta arbetsgivare. Det visar undersökningen CS IT Professionals där 14 381 it-anställda har rangordnat vad de anser viktigast.

Det här tycker it-kvinnorna är viktigast

1. Professionell utbildning och utveckling.

2. Kontroll över arbetstid, frihet i yrkesrollen.

3. Varierande och kreativa arbetsuppgifter.

4. Konkurrensmässig lön och bonus.

5. Öppet arbetsklimat med ärlig kommunikation.

6. Stöttande och inspirerande chef(er).

7. Balans mellan arbete och privatliv.

8. Goda relationer till arbetskamraterna.

9. Att företaget har en inspirerande ledning.

10. Att företaget har ett gott rykte.

Det här tycker it-männen är viktigast

1. Konkurrensmässig lön och bonus.

2. Kontroll över egen arbetstid och frihet i yrkesrollen.

3. Öppet arbetsklimat med ärlig kommunikation.

4. Goda relationer till arbetskamraterna.

5. Varierande och kreativa arbetsuppgifter.

6. Balans mellan arbete och privatliv.

7. Professionell utbildning och utveckling.

8. Stöttande och inspirerande chef(er).

9. Entreprenöriellt och kreativt arbetsklimat.

10. Att företaget har en inspirerande ledning.

... och det här bryr sig it-kvinnor minst om

38. Tekniska utmaningar i det dagliga arbetet (18)

39. Att företaget har ett starkt varumärke inom IT (40)

40. Tydliga rutiner och bestämda arbetsuppgifter (42)

41. Möjlighet till internationella resor och förflyttning (38)

42. Att kunna bli mer nischad i min it-roll (45)

43. Att företaget är förknippat med hög status och prestige (43)

44. Kontakt med internationella kollegor (44)

45. Att ta beslut om företagets it-investeringar (37)

46. Möjlighet att ansvara för it-avdelningen (39)

47. Företaget arbetar inom en tekniskt avancerad nisch (41)

Siffran inom parentes anger var punkten hamnade på männens botten-lista.