Yngre anställda har en helt annan inställning till it-säkerheten på företagen, jämfört med äldre medarbetare. Det visar en undersökning som Cisco gjort bland 2800 studenter och yngre medarbetare runtom i världen.

61 procent av de tillfrågade anser inte att det är deras uppgift att skydda informationen på jobbdatorn, istället anser de att det är it-avdelningens ansvar. Över hälften har också tillåtit andra personer använda datorn utan deras tillsyn.

Sju av tio anställda som säger sig känna till att arbetsgivaren har en it-policy uppger att de medvetet brutit mot den på jobbet.

Studien är global, men situationen är den samma i Sverige konstaterar Ciscos säkerhetsexpert Henrik Davidsson.

Fakta

  • En av fyra har någon gång fått sin identitet kapad på nätet.
  • 80 procent anser att företagets it-policy är föråldrad eller vet inte om den finns. 
  • 56 procent av de anställda och 86 procent av studenterna har låtit andra personer och även främlingar använda deras datorer utan tillsyn.
  • 16 procent av studenterna har lämnat sin dator/annan mobil terminal i offentlig miljö utan tillsyn.
  • 19 procent har använt grannens trådlösa nät utan tillåtelse.