Bered dig på förändringar när du tar klivet till att bli chef. Bekräftelsen blir mindre, samtidigt som kritiken både under- och ovanifrån tilltar. Men något patentsvar på hur den ideala chefen är finns inte. Kraven skiljer sig åt beroende på vilken nivå du är ledare.

– Utmaningarna i ledarrollen förändras beroende på var du befinner dig i ledarskapstrappan. Vissa egenskaper som är bra på en lägre nivå, exempelvis att vara detaljorienterad och noggrann, byts ut mot andra högre upp. Då blir det viktigare att se helheten och ha ett större perspektiv, säger Per Tillman, doktor i organisationspsykologi och nordisk vd på företaget PDI Ninth house som håller på med ledarskapsutveckling.

En gemensam faktor, oavsett vilken chefsnivå det handlar om, är att chefen måste vilja göra de arbetsuppgifter som det faktiskt innebär att vara chef.

Förutom att leda och motivera människor är det bra om en chef även tycker om att hantera konflikter och ta hand om administrativa delar. I många fall har personer som befinner sig i chefsposter ”puttats in” i en sådan roll eftersom de gjort ett bra jobb, vilket ger sämre förutsättningar för att lyckas som chef.

– Som chef kan man få mycket kritik för saker som inte fungerar, både från anställda och den egna chefen. Samtidigt minskar bekräftelsen utifrån och därför ar det viktigt att hitta andra källor till den, annars blir det lätt jobbigt, förklarar Per Tillman.

För Farida Rasulzada, doktor i psykologi och forskare i kreativitet och lönsamhet i företagsvärlden vid Lunds universitet, är mod och omtanke några av de mest grundläggande faktorerna för ett framgångsrikt ledarskap.

– En bra chef är modig, främjar risktagande och kan avbryta i tid för att testa nya idéer. Han eller hon bidrar till ett bra klimat som gör att det är högt i tak och som får medarbetarna att våga lägga fram nya idéer. Förändringsbenägenhet är en annan viktig nyckel. Du måste våga pröva nytt, gå utanför ramarna men också bry dig om hur de andra har det.

En chef måste också ha god självkännedom. Ledarskap är en ömsesidig social process, där chefen ska använda sig av personalens styrkor. I stället för att styra handlar det om interaktion.

– Det är viktigt att lyssna, ha förmågan att påverka och att vara genuin, det vill säga att man stå för det man säger och säger sig stå för, konstaterar Farida Rasulzada och påpekar samtidigt att det finns sådant som i det närmaste är förbjudet.

– Du får absolut inte inta en härskarroll som chef, det vill säga vara en person som kör över andra, inte lyssnar och inte är mottaglig för kritik, vare sig den är konstruktiv eller inte. En dominant chef är inte bra för kreativiteten.

Att ha självinsikt är en annan viktig grundsten i ledarskapet och det gäller att kunna sålla kritik från alla håll. Mot ledningen representerar du de anställda, medan du mot dina medarbetare företräder företaget huvudsakligen, förklarar Per Tillman.

– Du ska vara tydlig, ärlig och ödmjuk för att vara en bra och effektiv chef. Är du godtycklig eller ändrar dig ofta blir det svårt för teamet att anpassa sig.

Sist men inte minst är ledarskap en fråga om konstant utveckling. Det handlar om att jobba på sin ledarskapsstil, lyssna till feedback, få en insikt i hur du uppfattas och hur du själv agerar.

– Ju mer makt du får desto mer sällsynt blir det att få konstruktiv kritik av kolleger och anställda. Då måste du i stället söka information om det du tror att inte andra vill att du ska höra, tipsar Per Tillman.

Fakta

  • Som chef måste du värdera andras jobb mer än ditt eget. Låt dina medarbetare ta äran när det går bra och välj att bli frontfigur i snåriga tider.
  • Grunden för hur du får bekräftelse förändras. Om du behöver beröm, sök ”externa kvitton” utanför jobbet som stärker självförtroendet.
  • Du ska vara tydlig, ärlig och ödmjuk – ofta blir det svårt för teamet att anpassa sig till den som är oberäknelig.
  • Våga delegera – både beslutande och kreativitet.
  • Ge de anställda tydliga mål, men låt dem uppnå målet på ett eget sätt.
  • Som chef är det viktigt att lyssna, ha förmågan att påverka och vara genuin, det vill säga stå för det man säger.
  • Utmaningarna som chef förändras beroende på nivå. I lägre ledarroller är sinne för detaljer värdefullt, medan en högre chef ska se helheten.
  • Jobba medvetet på ditt ledarskap.
  • Glöm härskartekniker.