Elahe Babaee, systemutvecklare på Folksam
– En bra chef ska vara en bra lyssnare i första hand och tåla kritik, vara rakt på sak, modig och inte för ”snäll”. Men det är också viktigt att vara engagerad, drivande och att lita på sin personal. Som anställd ska man våga gå till sin chef och berätta om sina problem, få vägledning och hjälp att lösa situationen. Det är också viktigt att chefen inte bara lyssnar till dem som hörs mest, utan ser alla medarbetare. Sedan ska han/hon inte agera utifrån rädsla att förlora jobbet, utan även fatta obekväma beslut.


Fredrik Scheja, ansvarig för Sogetis testcenter i Lund
– En chef ska kunna erbjuda det stöd som en medarbetare behöver. I it-branschen handlar det om att lösa problem dagarna i ända, därför är det viktigt att chefen hjälper mig att fokusera på problemlösningen. Vilken typ av hjälp eller stöd som behövs skiftar från person till person. Jag behöver en stöttande, coachande chef då jag har ett inbyggt driv. Men alla är inte lika självgående utan behöver en styrande chef som tydligare visar riktningen.


Cecilia Bladh, rekryteringsansvarig på Capgemini
– Det är någon som förmedlar en tydlig vision och målbild kring vart vårt arbete ska leda, och finns tillgänglig som bollplank och coach i arbetet. Det är också viktigt att chefen stöttar sina medarbetare i deras utveckling och karriär. En bra ledare ska kunna fatta beslut på ett bra och effektivt sätt, som ett led i att driva arbetet framåt.


Christer Mattson, gruppledare och konsult på Konsultbolag1
– För mig är en bra ledare en person som ger mig mål och vision, pekar ut riktningen och stöttar på vägen dit. Ledaren ser vad jag behöver och när jag behöver det. Det är viktigt för mig att chefen inte detaljstyr utan låter mig arbeta fritt, men finns tillgänglig för stöd. Då ska ledaren dela med sig av sin erfarenhet och kompetens och fungera både som ”lärare”, mentor och bollplank. Är jag på väg åt fel håll ska ledaren se till att jag arbetar åt rätt håll.