Hur ser ert rekryteringsbehov ut?

– Det är enormt stort. Vi gasar på och har satt målet att bara i år ta in 250 personer i hela landet, flest i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vilka kompetenser efterfrågar ni mest?

– It-kompetens är givetvis jätteviktig, och mer specifikt handlar det framförallt om Sharepoint, javaspecialister, testare och testledare.

Vilka erfarenheter ligger högt på önskelistan?

– Mobilitet, alltså webb- och apputveckling. Att man är duktig inom it är nummer ett och drömmen är att man har några års erfarenhet. Då är man perfekt att börja arbeta i konsultbranschen. Huvudbasen är seniora konsulter, men vi stänger inte dörren för mer juniora konsulter.

Vad har ni som lockar framför konkurrenterna?

– Sogeti är ett otroligt trevligt företag. Vi har blivit utnämnda till Sveriges bästa arbetsgivare två år i rad.

Söker ni också utbildade men oerfarna?

– Vi jobbar väldigt brett och har starka partners samt kunder i alla branscher. Det betyder att vi ofta arbetar med spännande uppdrag som passar även nyutexaminerade. Inom Sharepoint och test är vi en av de starkaste på marknaden och när det gäller molntjänster ligger vi i framkant.

Hinner ni med att kompetens-utveckla som ni önskar?

– Ja. Kompetensutveckling sker oftast genom uppdragen. Vi är bra på certifieringar men skickar inte så ofta folk på kurser, även om det förekommer.

Kan du säga något om behovet framöver?

– Om vi fortsätter att vara smarta och bra så räknar vi med att fortsätta växa. Vi har fortfarande stora marknadsandelar att ta, inte minst i Stockholmsområdet. Under de senaste tre–fyra åren har vi rekryterat 250–300 personer per år. I år är målsättningen 250 personer till.

Hur borde kompetensbristen lösas på sikt?

– Vi skulle kunna rekrytera fler än vad vi får ansökningar från. Bristen kan lösas på många sätt, vi tar till exempel hjälp av vårt indiska bolag. Generellt behöver man öka förståelsen bland våra kunder för att kunna vidareutveckla den juniora kompetensen.