2011 var året då rörlighet verkligen lönade sig. Det konstaterar fackförbundet Jusek som kartlagt löneutvecklingen i olika yrkesgrupper, både bland medlemmar som bytt arbetsplats under året och bland de som valt att stanna.

För chefer inom gruppen systemvetare som bytte jobb under året landade löneökningen på 11,4 procent. Det är högre än genomsnittet hos alla Juseks chefer som ligger på 10 procent.

De systemvetare som inte har någon chefsposition och som fick nytt jobb under fjolåret fick en löneökning på 10,4 procent, vilket är något bättre än genomsnittet bland Juseks medlemmar.

– Löneökningarna i it-branschen är högre än i andra sektorer. Systemvetare fortfarande är en bristvara. Som arbetsgivare får man betala för kompetensen och det finns goda utvecklingsmöjligheter, säger Per Björhammar, ombudsman på Jusek.

Fakta

It-branschen
Bytt jobb under året
Systemvetare, chefer: 11,4%
Systemvetare, icke-chefer: 10,4%

Samma arbetsgivare
Systemvetare, chefer: 6,5%
Systemvetare, icke-chefer: 4,1%

Genomsnitt bland Juseks medlemmar
Bytt jobb under året
Chefer: 10%
Icke-chefer: 10,2%

Samma arbetsgivare
Chefer: 4,5%
Icke-chefer: 3,8%