Guldläge för dagens it-studenter

Grattis, du har kommit till en bransch i kris. De stora it-konsultbolagen rekryterar alla på bred front. På många arbetsplatser finns hundratals lediga stolar att fylla. Det innebär att du som nyutexaminerad inom it sitter i en mycket gynnsam sits. Med fler än ett jobberbjudande på bordet är det du som väljer arbetsgivare, inte tvärtom.

Det är värt att dra nytta av, menar Nina Jansdotter. Hon är karriärcoach och arbetar med att vägleda personer i karriär- och yrkesfrågor. Genom att ta dig en funderare på vart du vill i framtiden, innan du kliver på ditt första jobb, kan du maximera dina chanser till en karriär du trivs med.

– Det gäller att passa på när man kan. Just nu är det arbetstagarens marknad i it-branschen. Då gäller det att ställa frågor och fundera ordentligt. Vad innebär det här jobbet för min framtid? Vad finns det för utvecklingsmöjligheter? säger hon.

Viktigt att veta vad du vill

Innan du gör din första arbetsintervju, stanna upp en stund och fun-dera. Tre frågor är viktiga, säger Nina Jansdotter. Den första är ”vem är jag”.

– Vilka är dina talanger, drivkrafter och värderingar? Där är det värt att gå ganska djupt. Dina värderingar är det som i slutändan ska matchas med vad du vill göra.

Fråga nummer två är ”vad vill jag”. Söker jag ett tryggt jobb och en fast anställning, eller en bra referens för att snabbt gå vidare till nästa arbetsplats?

Den sista frågan är ”hur når jag dit”. Den handlar om det praktiska tillvägagångssättet, alltså vilka jobb på vägen som behövs för att nå dit du vill.

Svar på dessa grundläggande frågor hjälper dig att formulera en plan för karriären, menar Nina Jansdotter.

– Kortsiktigt kan målen handla om en bra lön eller bra anställningsvillkor. På längre sikt är det bra att redan från början ha en riktning i sin karriär, om till exempel målet är att bli chef eller specialist inom ett visst område.

Gör en femårsplan

Det kan låta främmande att göra upp en plan för karriären. Vem vet hur vardagen ser ut om fem år? Men att sätta upp långsiktiga mål är en nyttig och användbar övning, menar Nina Jansdotter.

– Vet du redan att du vill komma långt i karriären, bli vd till exempel, så måste du vara strategisk från början. Ju högre ditt medvetande om vart du vill ta vägen är, desto större är chansen att dina val blir rätt, säger hon.

Att ha en utstakad riktning klar för sin karriär innebär att viktiga vägval, det första jobbet till exempel, enklare kan sättas i större perspektiv. Det är viktigt, inte minst då erfarenheter från arbetsmarknaden formar våra framtidsmöjligheter i minst lika hög grad som tiden i skolbänken.

– Självklart blir inte alltid verkligheten som man tänkt sig, men det är bra att tänka efter redan från början. En femårsplan kan revideras med tiden, säger Nina Jansdotter.

Första arbetsledaren är viktig

I det första jobbet i en ny bransch kan det vara viktigare att ha rätt chef än titel. Nya personer på arbetsmarknaden är ofta osäkra i sin yrkesroll. Då är behovet av stöd och feedback stort.

– Att du har en chef som ser dig, tror på dig och har förmågan att matcha dig med nya utmaningar i lagom takt kan vara enormt viktigt. Det kommer att ha stor påverkan på ditt självförtroende, säger Nina Jansdotter.

Det innebär att det kan vara lämpligt att lägga mer vikt vid hur du kommer överens med din närmaste chef än vid arbetsuppgifterna i sig vid valet av första jobb. En arbetsledare du kommer överens med kommer få dig att utvecklas mycket, nästan oavsett vad du arbetar med.

– Det är en viktig nyckel i det första jobbet, men blir mindre viktigt med tiden. När man varit ute på arbetsmarknaden ett tag får man en förmåga att värdera sin prestationer utifrån sina egna referensramar.

Låt arbetsgivaren sälja in sig

Anställningsintervjun är inte bara till för att du ska bevisa dig för en blivande arbetsgivare, utan lika mycket det motsatta. Innan du tackar ja till ett jobb är det sannolikt enda gången du får träffa dina kolleger i verkligheten. Passa därför på att ställa frågor och få svar på det du undrar.

Nina Jansdotter rekommenderar att sätta samman en lista på prioriteringar före den första intervjun. Rangordna de saker du själv tycker är viktiga på en arbetsplats, till exempel lön, villkor för anställningen, arbetskamrater, utvecklingsmöjligheter och så vidare. Ta sedan med dig listan till intervjun och ställ frågor där det behövs.

– Känn in känslan på arbetsplatsen och försök matcha det med din lista, säger hon.

Att inte sätta lite press på sin blivande chef under intervjun är en bortkastad chans, menar Nina Jansdotter. De flesta företag i it-branschen vet att konkurrensen om de anställda är hård. Därför förstår de också att de måste bevisa sin egen lämplighet som arbetsgivare.

– Jag vet till och med folk som frågat sin blivande chef om referenser under intervjun. Det är ovanligt, men just nu är det ett ovanligt läge i it-branschen, säger hon.

Fakta

Lön, fria arbetstider och ett öppet arbetsklimat är viktiga ingredienser hos en attraktiv arbetsgivare, om man får tro dem som redan arbetar som konsulter.

3000 svarande i CS stora undersökning IT Professionals rankades dessa egenskaper som viktigast hos en ny arbetsgivare i konsultbranschen:

Konkurrensmässig lön och bonus.

Kontroll över arbetstiden och frihet i yrkesrollen.

Inspirerande ledning.

Öppet arbetsklimat med ärlig kommunikation.

Professionell utbildning och utveckling.

Varierande och kreativa arbetsuppgifter.

Goda relationer till arbetskamraterna.

Balans mellan arbete och privatliv.

Stöttande och inspirerande chefer.

Att företaget har ett gott rykte.

Källa: CS IT Professionals, Computer Swedens stora undersökning av it-arbetsmarknaden. Mer än 14 000 verksamma i den svenska it-branschen har svarat i undersökningen, varav fler än 3 000 är yrkesverksamma it-konsulter.