Under 2012 års andra halvår kommer konjunkturen att stärkas försiktigt, vilket väntas ha en svag positiv effekt på svenskt privat näringsliv. Det visar Unionens senaste Branschbarometer.

För kunskapsintensiv industri, det vill säga it, telekom och life science, är prognosen för såväl orderingång, försäljning, export och vinstutveckling starkare inför perioden juli till december i år än vad den var för de första sex månaderna.

Men även om dessa företag får en stärkt ekonomi väntas sysselsättningen minska under hösten med drygt 5 procent för såväl tjänstemän som arbetare inom it- och telekombranschen. Bakom detta ligger framförallt den internationella konkurrens som företagen utsätts för.

Investeringarna i kapacitet samt forskning och utveckling kommer att minska under det kommande halvåret, medan satsningarna på nya marknader och i kompetens beräknas stå stilla.

Sammantaget har it-företagen lite lägre förhoppningar om framtiden än telekom och läkemedelsföretagen, konstaterar Unionen i Branschbarometern.

Fakta

  • Branschbarometern baseras på bedömningar från 264 fackklubbar runom i landet med totalt 420 000 anställda.
  • Svarsfrekvensen är 35 procent, vilket motsvarar cirka 65 procent av antalet anställda i de företag som ursprungligen fick enkäten.
  • Undersökningen genomfördes under maj-juni 2012.