I företagsparken Ideon strax utanför Lund har några av Sveriges mest framgångsrika it-bolag fötts. TAT, Axis, Scalado och Qliktech har sitt ursprung där. Det är Rickard Mosell, vd för Ideon Innovation, och Ideon Science Parks vd Hans Möller är mycket stolta över.

– 12 000 arbetstillfällen inom it har skapats av bolag som grundats här, om man räknar med Sony Ericsson, säger Hans Möller när vi träffas på Ideon Innovations som inryms i en kubisk och modern byggnad. Den inre delen domineras av en ljusgård som fyllts med bord och stolar, just för att uppmuntra informella möten mellan entreprenörer.

Det finns drygt 300 företag i området varav 40 procent verkar inom it. Sedan finanskrisen 2008 har antalet it-relaterade nystartsföretag i Sydsverige blivit fler.

– De större telekomföretagen har varslat i perioder och varje gång dras olika krisprojekt i gång för att stötta dem som blir av med jobbet. Jag skulle säga att de som friställs ändå sugs upp av arbetsmarknaden på olika sätt. Framför allt skapar neddragningar förutsättningar för nyföretagande. Skulle inte kriserna ha inträffat hade nog inte företag som TAT och Scalado funnits, förklarar Hans Möller.

Tanken är att ett företag ska kunna flytta runt i företagsparken beroende på vilket stadium det befinner sig i.

Ideon Innovation riktar sig till entreprenörer som vill få sina företag att växa snabbare och här finns 100 arbetsplatser. Även här återspeglas det faktum att Skånes främsta styrka på it- och telekomområdet är det mobila. Drygt 60 av platserna innehas av personer som arbetar inom it, och då främst mobiltelefoni, alltifrån handenheter till affärssystem i mobilen.

Det råder ingen brist på affärsidéer inom it- och telekomområdet i Skåne, tvärtom, konstaterar de båda. Däremot kan de vara svåra att förverkliga. Det har blivit betydligt svårare att få finansiering efter 2008 och känslan av att några tuffa år kvarstår är påtaglig, säger Rickard Mosell.

– För att överleva måste bolagen bli duktigare på att tjäna pengar på det de kan, exempelvis genom att konsulta samtidigt som de försöker ta in kapital för att utveckla sin produkt eller tjänst.

Fakta

300 företag finns i området, varav 40 procent inom it och telekom. Drygt 2 800 anställda jobbar här, varav 1 700 inom it-sektorn.

Ideon Science Park har tre inkubatorer. En affärsinkubator för kunskapsintensiva företag, Ideon innovation. En inkubator för kreativa näringar som heter The Creative Plot samt LIFT, en inkubator i anslutning till Nyföretagarcentrum.

Några av it-företagen som grundats på Ideon: Ericsson Mobile Communications, Axis, Framfab, AU-System, Anoto, Scalado, Qliktech, Zaplox och Probi.

De största arbetsgivarna i Sydsverige som har sitt säte i företagsparken är Sony Ericsson med drygt 3 000 anställda, ST Ericsson med 1 700, Axis med 1 200 och Qliktech med cirka 1300.