41 676 kronor i månaden. Så mycket tjänar en it-anställd i Sydsverige i genomsnitt. Lönen är knappa tusenlappen under göteborgarnas snittlön på 42 493 kronor i månaden. Bara för några år sedan var förhållandet det motsatta.

– Västsverige gick om Sydsverige under den senaste lågkonjunkturen. Det var några stora företag som drog ner kraftigt i bemanningen vilket fick en omfattande effekt i området. Tidigare låg konsulterna i Malmöregionen högre, framför allt eftersom Köpenhamnsmarknaden spillde över på ett annat sätt då, säger Hans Werner på Radar Group.

I Stockholm ligger snittlönerna inte helt oväntat ännu högre. Med 47 739 kronor i månaden tjänar en genomsnittlig it-anställd i huvudstaden drygt 6 000 kronor mer än i Malmö.

Även om man ser till olika verksamhetsområden är det genomsnittliga löneläget för de tre storstäderna högre än i Öresundsområdet. Allra bäst betalda är de som jobbar med leverantörsrelationer, såsom outsourcing. Lägst lön har it-anställda som arbetar med it-support.

Genomsnittlig lön för ett urval av yrken:

Sydsverige Hela landet
Leverantörsrelationer
(inkl. outsourcing)
49 963 51 168
Strategi 48 803 51 303
Ledning och samordning av
it-resurser
47 338 49 260
BI (business intelligence) 46 926 48 638
Applikationsintegration 43 218 44 548
It-säkerhet 42 275 44 968
Mobila lösningar 42 274 44 146
Applikationsutveckling 42 230 44 315
Databasutveckling 40 625 42 621
Nätverk/infrastruktur 40 138 42 238
Webbutveckling 39 214 40 933
Helpdesk/it-support 36 622 37 933

Källa: Lönebarometern 2012, Eastbrook Information Lab